آموزش

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

اجزای سیستم ماکس

نود مرکزی CCN

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

نود جلوی خودرو FN

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

نود آمپر ICN

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

نود درب راننده سمند DDN

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

نود درب سرنشین سمند PDN

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

نود درب راننده و سرنشین رانا (MCN)

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

نود مرکزی CCN

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

محل قرار گیری : زیر داشبورد

وظایف:

1.خواندن حالت های دسته چراغ (نور کوچک ، نور پایین ، نور بالا ، مه شکن جلو و عقب ، بوق و..)

2.خواندن حالت های دسته برف پاکن ( دور کند و تند برف پاکن و شیشه شور و…)

3.عملکرد پمپ شیشه شور

4.عملکرد برف پاک کن

5.خواندن حالت های پنل بخاری

6.خواندن حالت های سوییچ پدال ترمز

7.عملکرد چراغ سوم ترمز

8.خواندن حالت سوییچ ترمز دستی

9.خواندن اطلاعات سنسور اوپراتور

10.عملکرد فندک (برق)

11.عملکرد چراغ های عقب (کوچک ، مه شکن عقب ،چراغ ترمز، چراغ دنده عقب، راهنما عقب)

12.عملکرد استارت خودرو

13.عملکرد گرمکن شیشه عقب

 1. عملکرد شیشه شور جلو و عقب
 2. عملکرد برف پاکن جلو و عقب

16 عملکرد قفل مرکزی

17.گیرنده ریموت قفل مرکزی

 1. عملکرد چراغ کوچک جلو

نود جلوی خودرو FN

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

محل قرار گیری: کنار باتری خودرو

وظایف:

1.عملکرد نور پایین

 1. عملکرد نور بالا

3.عملکرد مه شکن

4.عملکرد راهنمای جلو

5.عملکرد بوق

6.عملکرد کلاچ

7.خواندن حالت فشنگی دنده عقب

نود آمپر ICN

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

محل قرارگیری : بالای داشبورد

وظایف:

1.اعلام هشدارها

2.نمایشگر دور موتور

3.نمایشگر دمای آب

4.نمایشگر سرعت خودرو

5.نمایشگر میزان سطح سوخت

6.نمایشگر میزان کیلومتر پیمایش شده خودرو

نود درب راننده سمند DDN

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

محل قرارگیری: روی دری درب راننده

وظایف:

1.عملکرد محرک قفل مرکزی درب راننده

 1. عملکرد شیشه بالابر درب راننده
 2. عملکرد چراغ لادری درب راننده
 3. خواندن حالت های سوییچ لادری درب راننده

نود درب سرنشین سمند PDN

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

محل قرار گیری: رودری درب سرنشین

وظایف:

1.عملکرد محرک قفل مرکزی درب سرنشین

 1. عملکرد شیشه بالابر درب سرنشین
 2. عملکرد چراغ لادری درب سرنشین

4.خواندن حالت های سوییچ لادری درب سرنشین

نود درب راننده و سرنشین رانا (MCN)

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

محل قرارگیری: وسط کنسول

وظایف:

1.عملکرد قفل مرکزی درب راننده و سرنشین

2.عملکرد شیشه بالابر درب راننده و سرنشین

3.خواندن حالت های سوییچ لادری درب راننده و سرنشین

پین اوت های ماکس

پین CCN ماکس

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

سوکت 40 پایه سفید:

1.شبکه(کانکتور عیب یاب)

2.شبکه(کانکتور عیب یاب)

3.خالی

4.منفی از کلید فلاشر

5.منفی از دسته چراغ(بوق)

 1. منفی از دسته چراغ(مه شکن عقب)
 2. منفی از دسته برف پاکن(دور کند)
 3. منفی از دسته برف پاکن(دور تند)
 4. منفی از دسته برف پاکن(شیشه شور جلو)

10.خالی

11.منفی از قفل سوییچ جلو چپ

12.متصل به یونیت ایربگ

13.منفی از سوییچ لادری جلوی چپ

14.منفی از دسته چراغ(راهنمای چپ)

15.منفی از دسته چراغ (مه شکن جلو)

16.منفی از سوییچ ترمز دستی

17.منفی از دسته برف پاکن(دور کند تایمری)

18.خالی

19.منفی از پنل بخاری(گرمکن شیشه عقب)

20.منفی از دسته چراغ(راهنمای راست)

21.منفی از دسته چراغ(نور بالا)

22.منفی از دسته چراغ (چراغ کوچک)

23.منفی از کلید قفل مرکزی روی داشبورد

24.برق سوییچ برای پنل بخاری

25.خروجی به کلید شیشه بالابر های عقب

26.خروجی به کلید شیشه بالابر های عقب

27.خروجی به کلید شیشه بالابر های عقب

28.منفی از سوییچ چراغ کمربند

29.منفی از دسته چراغ (نور پایین)

30.خالی

31.شبکه (ارتباط با icn)

32.شبکه( ارتباط با icn)

 1. شبکه( ارتباط با MDF رانا)
 2. شبکه( ارتباط با MDF رانا)
 3. شبکه( ارتباط با MCN رانا)
 4. 36. شبکه( ارتباط با MCN رانا)

37.خالی

38.خالی

39.خالی

40.برق سوییچ پنل بخاری

سوکت 40 پایه خاکستری:

1.خالی

2.بدون استفاده

 1. بدون استفاده

4.منفی دایم

5.شبکه( ارتباط با FN )

6.شبکه( ارتباط با FN )

 1. بدون استفاده
 2. خالی
 3. بدون استفاده

10.خالی

 1. خالی
 2. خالی
 3. خالی
 4. بدون استفاده
 5. بدون استفاده
 6. بدون استفاده

17.بک آپ برف پاک کن جلو (نقطه صفر)

 1. بدون استفاده
 2. خالی
 3. بدون استفاده
 4. خالی
 5. خالی
 6. خالی
 7. خالی

25.خالی

26.خالی

27.خالی

 1. خالی
 2. خالی

30.خالی

 1. خالی
 2. خالی
 3. خالی
 4. خالی
 5. خالی
 6. 36. خالی

37.خالی

38.خالی

39.خالی

 1. خالی

سوکت 40 پایه مشکی:

پایه 1 تا 3 – خالی

پایه 4: خروجی به کلید شیشه بالابر های عقب

پایه 5: خالی

پایه 6- برق 12 ولت برای لامپ کلید قفل مرکزی

پایه 7- برق 12 ولت برای چراغ سقف جلو (در حالت دربها باز)

پایه 8- برق 12 ولت برای چراغ کوچک عقب راست

پایه 9- خالی

پایه 10-خالی

پایه 11- برق 12 ولت چشمک زن برای لامپ کلید فلاشر

پایه 12- اطلاعات سطح سوخت

پایه 13- برق 12 ولت برای لامپ پنل بخاری، کلید صندوق پران و کلید فلاشر (در زمان روسن بودن چراغ های کوچک)

14.خالی

15.منفیاز سوییچ لادری عقب چپ

16.منفی سوییچ لادری عقب راست

 1. منفی از سوییچ لادری صندوق

18.خروجی 12 ولت به چراغ کوچک عقب چپ

19.اطلاعات سطح سوخت

20.منفی دایم

21.خالی

22.خروجی برق 12ولت برای چراغ صندوق عقب

23.خروجی برق 12 ولت برای چراغ دنده عقب چپ

24.خالی

25.خروجی برق 12 ولت به مه شکن عقب

26.خالی

 1. خالی

28.بک آپ برف پاکن عقب(نقطه صفر)

29تا34.خالی

35.برق 12 ولت برای لامپ گرمکن شیشه عقب روی پنل بخاری و کلیدهای شیشه بالابر

36.خالی

37.خروجی برق 12 ولت برای چراغ دنده عقب راست

38.خروجی برق 12 ولت برای چراغ پلاک عقب

39.خروجی برق 12 ولت دائمی برای چراغ سقف جلو

40.خالی

سوکت 2 پایه مشکی:

1.برق 12 ولت دائم

2.برق سیستمموتور تهویه پنل بخاری

سوکت 2 پایه سفید:

1.برق 12 ولت دائم

 1. برق 12 ولت دائم

سوکت 16 پایه مشکی CCN:

1.خروجی برق 12 ولت برای باز کردن درب ها

2.برق 12 ولت رادیو پخش

 1. خالی
 2. خروجی برق 12 ولت به چراغ سوم ترمز

5.خالی

6.خالی

7.خروجی برق 12 ولت چشمک زن برای راهنمای عقب چپ

8.خروجی برق 12 ولت برای قفل کردن دربها

9.خروجی برق 12 ولت برای گرمکن شیشه عقب و آینه ها

10.خروجی برای موتور شیشه بالابر عقب

11.خروجی برای موتور شیشه بالابر عقب

12.خالی

13.خالی

14.خروجی برای موتور شیشه بالابر عقب

15.خروجی برای موتور شیشه بالابر عقب

16.خالی

سوکت 16 پایه خاکستری CCN:

1.برق 12 ولت برای دورکند برف پاکن

 1. برق 12 ولت به اتو ماتیک استارت (فیوز 13)
 2. برق 12 ولت به کلید صندوق پران(فیوز 7)
 3. خالی

5.خالی

6.خالی

 1. برق 12 ولت فندک و را دیو پخش (فیوز 12)

8.برق+12 ولت از مغزی سوییچ(استارت)

9.برق 12 ولتبرای دور تند برف پاکن

 1. برق 12 ولت برای پمپ شیشه شور جلو SD
 2. برق 12 ولت از استپ ترمز

12.خروجی برق 12 ولت به یونیت ABS (فیوز 5)

 1. برق 12 ولت به یونیت ایربگفسوئیچ 3 مرحله ای و پایه F4 سوکت قهوهای FN

14.خالی

15.برق 12 ولت نود (ICN;FN)

16.منفی دائم

سوکت 16 پایه سبز CCN:

 1. برق 12 ولت سوئیچ
 2. برق 12 ولت به کانکتور عیب یابی
 3. خروجی برق 12 ولت برای چراغ ترمز عقب چپ
 4. خروجی برق 12 ولت برای چرلغ ترمز عقب راست
 5. خروجی برق 12 ولت چشمک زن برای راهنمای عقب راست
 6. خالی
 7. خالی
 8. خالی
 9. خالی
 10. برق 12 ولت به استپ ترمز
 11. خالی
 12. برق 12 ولت به کانکتورعیب یابی
 13. برق 12 ولت به کانکتور عیب یابی
 14. خالی
 15. خالی
 16. خالی

پین اوت FN ماکس

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

سوکت 48 پایه قهوه ای

پایه A1= متصل به پایه 15 سوکت 16 پایه خاکستری CCN  و همچنین پایه 18 آمپر

پایه A2= شبکه ( ارتباط با ایموبلایزر )

پایه A3= شبکه ( ارتباط با ایموبلایزر )

پایه A4=اطلاعات فشنگی سطح روغن ترمز

پایه B1= بدون استفاده

پایهB2= بدون استفاده

پایهB3= بدون استفاده

پایه B4=متصل به پایه 3 سوکت 16 پایه خاکستری CCN

پایه C1=شبکه )ارتباط باCCN)

پایه C2= ارتباط با ایموبلایزر

پایهC3= ارتباط با ایموبلایزر

پایهC4= اطلاعات سطح روغن ترمز

پایه D1=شبکه )ارتباط باCCN)

پایه D2=متصل به پایه A6 ایسیو موتور (ایموبلایزر)

پایه D3=متصل به پایهB56 ایسیو موتور(ایموبلایزر)

پایه D4=متصل به پایه 6 یونیت ABS

پایهE1= بدون استفاده

پایهE2= بدون استفاده

پایهE3= بدون استفاده

پایه E4= بدون استفاده

پایه F1= متصل به سوییچ سه مرحله ای کولر

پایه F2= بدون استفاده

پایه F3= بدون استفاده

پایه F4=برق+12 ولت

پایه G1=متصل به پایه 3 سوئیچ 3 مرحله ایکولر و همچنین پایه 23 ایسیو موتور

پایهG2 = بدون استفاده

پایه G3= بدون استفاده

پایه G4= بدون استفاده

پایه H1=اتصال بدنه

پایه H2= بدون استفاده

پایه H3= بدون استفاده

پایه H4=برق+12 ولت کلاج کمپرسورکولر

پایه J1= بدون استفاده

پایه J2= بدون استفاده

پایه J3= بدون استفاده

پایه J4= بدون استفاده

پایه K1= بدون استفاده

پایه K2= بدون استفاده

پایه K3=برق12 ولت چشمک زن برای راهنماگلگیر جلو راست

پایهK4 = برق 12 ولت چشمک زن برای راهنماگلگیر جلوچپ

پایه L1=برق 12 ولت دائمی

پایه L2=متصل به پایه 11 (سوکت 16 پایه خاکستری)CCN و همچنین پایه 23 یونیت ABS

پایه L3= بدون استفاده

پایه L4=برق12 ولت دائم

پایه M1=برق12 ولت دائم

پایه M2=برق12 ولت دائم

پایه M3= بدون استفاده

پایه M4=برق12 ولت دائم

سوکت 32 پایه مشکی:

پایهA1= بدون استفاده

پایه A2= برق 12 ولت برای چراغ کوچک راست

پایه A3= برق 12 ولت چشمک زن برای راهنمای جلو راست

پایه A4= برق 12 ولت چشمک زن برای راهنماجلو چپ

پایهB1= بدون استفاده

پایهB2= بدون استفاده

پایهB3= بدون استفاده

پایهB4= برق 12 ولت برای چراغ کوچک چپ

پایهC1= بدون استفاده

پایهC2= بدون استفاده

پایهC3= بدون استفاده

پایهC4= بدون استفاده

پایهD1= بدون استفاده

پایهD2= بدون استفاده

پایهD3= بدون استفاده

پایهD4= بدون استفاده

پایهE1= بدون استفاده

پایهE2= بدون استفاده

پایهE3= بدون استفاده

پایهE4= بدون استفاده

پایهF1= بدون استفاده

پایهF2= بدون استفاده

پایهF3= بدون استفاده

پایهF4= بدون استفاده

پایه G1= برق 12 ولت برای مه شکن جلو راست

پایهG2 = بدون استفاده

پایه G3= برق 12 ولت برای بوق

پایه G4= برق 12 ولت برای نوربالا سمت چپ

پایه H1= برق 12 ولت برای نور بالا سمت راست

پایه H2= برق 12 ولت برای نور پایین سمت چپ

پایه H3= برق 12 ولت برای نور پایین سمت راست

پایه H4= برق 12 ولت برای مه شکن جلوچپ

سوکت 32 پایه خاکستری:

پایهA1= اطلاعات سوییچ اینرسی

پایه A2=شبکه (ارتباط باECU )متصل به پایه B57 ایسیو موتور

پایه A3= شبکه (ارتباط باECU )متصل به پایه B88 ایسیو موتور

پایه A4= بدون استفاده

پایه B1=خواندن حالت فشنگی دنده عقب

پایهB2= اتصال بدنه

پایهB3= اطلاعات دور موتور

پایه B4=متصل به پایه A41ایسیو موتور (قطع کن کلاج کمپرسور کولر)

پایه C1=اطلاعات فشنگی روغن موتور

پایه C2=متصل به پایه B87 و همچینین B82 ایسیوموتور (درخواست کولر)

پایهC3= بدون استفاده

پایهC4= اطلاعات سنسور سرعت

پایهD1=متصل به سنسور دمای آب(نشانگر/آبی رنگ)

پایه D2=متصل به پایه A6 ایسیو موتور (ایموبلایزر)

پایه D3=متصل به پایهB56 ایسیو موتور(ایموبلایزر)

پایهD4= بدون استفاده

پایهE1= بدون استفاده

پایهE2= بدون استفاده

پایهE3= بدون استفاده

پایه E4=متصا به پایه A68 ایسیو موتور (چراغ چک)

پایه F1=متصل به پایه 39 ایسیوموتور (دمای آب)

پایه F2=متصل به پایه B29 ایسیو موتور

پایه F3=اطلاعات شارژ دینام

پایه F4=متصل به پایه  A71 ایسیو موتور (چراغ چک)

پایه G1= بدون استفاده

پایهG2 = بدون استفاده

پایه G3= بدون استفاده

پایه G4= بدون استفاده

پایه H1= بدون استفاده

پایه H2= بدون استفاده

پایه H3= بدون استفاده

پایه H4=برق+12 ولت کلاج کمپرسورکولر

پین اوت ICN ماکس

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

سوکت 18 پایه سفید:

1.برق 12 ولت دائم

2.منفی دائم

3.منفی دائم

4.خالی

5.خالی

6.شبکه (ارتباط با CCN)

 1. شبکه (ارتباط با CCN)

8.خالی

9.متصل به CCN

10.خالی

11.متصل به یونیت ایربگ

12.متصل به یونیت ایربگ

13.متصل به پایه 3 یونیت ایمو بلایزر

14.متصل به پایه 29 سوکت 40 پایه مشکیCCN

 1. بدون استفاده
 2. بدون استفاده
 3. بدون استفاده
 4. متصل به CCN

پین اوت DDN ماکس

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

سوکت 5 پایه مشکی:

1.برق 12 ولت

 1. خالی

3.متصل به شیشه بالابر جلو چپ

4.متصل به شیشه بالابر جلو چپ

5.برق 12 ولت دائم

نکته : پایه10 و 11 سوکت 18 پایه مشکی DDN شبکه ارتباط با CCN LDFHAN.

پین اوت PDN ماکس

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

سوکت 5 پایه مشکی:

1.برق 12 ولت دائم

2.خالی

3.متصل به شیشه بالابر جلو راست

 1. متصل به شیشه بالابر جلو راست

5.برق 12 ولت دائم

نکته : پایه 10 و 11 سوکت 18 پایه مشکی PDN شبکه ارتباط با CCN میباشد.

پین اوت MCN ماکس

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

سوکت 10 پایه مشکی:

پایه 1-برق+12 ولت دائم

پایه 2- منفی دایم

پایه 3-برق+12 ولت برای کلید شیشه بالابر عقب راست

پایه 4- برق+12 ولت برای کلید شیشه بالابر عقب چپ

پایه 5- برق+12 دائم

پایه 6- بدون استفاده

پایه 7- بدون استفاده

پایه 8- بدون استفاده

پایه 9- بدون استفاده

پایه 10- بدون استفاده

سوکت 18 پایه مشکی:

پایه 1-خالی

پایه 2- برق+12 ولت برای لامپ کلید شیشه بالابرهای عقب

پایه 3-خالی

پایه 4- خروجی به موتورآینه سمت راست

پایه 5- خروجی به موتورآینه سمت راست

پایه 6- خروجی به موتورآینه سمت راست

پایه 7- خروجی به موتورآینه سمت چپ

پایه 8- خروجی به موتورآینه سمت چپ

پایه 9- خروجی به موتورآینه سمت چپ

پایه 10:شبکه (ارتباط با CCN)

پایه 11:شبکه (ارتباط با CCN)

پایه 12-خالی

پایه 13- منفی از قفل سوییچی درب جلو راست

پایه 14- منفی از قفل سوییچی درب جلو راست

پایه 15- متصل به CCN

پایه 16- متصل به سنسور اواپراتور

پایه 17-خالی

پایه 18-خالی

چراغ کوچک ماکس

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

زمانی که راننده چراغ کوچک را روشن میکند منفی از دسته چراغ خارج شده و به پایه 22 سوکت 40 پایه سفید CCN  (نود مرکزی) می رسد ، در این زمان :

برای چراغ های کوچک جلو:نود مرکزی (CCN)از طریق شبکه به نود جلوی خودرو (FN)گزارش داده و FN پایه A2 و B4سوکت 32 پایه مشکی خود را برق 12 ولت برای چراغ های کوچک جلو ارسال میکند.

برای چراغ های کوچک عقب و پلاک:

نود مرکزی (CCN)پایههای 38،8،18 سوکت 40 پایه مشکی خود را برق 12 ولت کرده به این ترتیب چراغ های کوچک عقب و پلاک روشن می شوند.

ترفند:اگر به پایه A2وb4سوکت 32 پایه مشکی FN برق 12 ولت دادید و چراغ های کوچک جلو روشن شد FN ایراد دارد (به این شرط که قبل از اعمال برق ، چراغهای کوچک آمپر روشن شده باشد)

چراغ نور پایین ماکس

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

زمانی که راننده نور پایین را روشن میکند. منفی از دسته چراغ خارج شده و به پایه 29 سوکت 40پایه سفید ccn (نود مرکزی(

میرسد.سپس fn پایه های H3 و  H1سوکت 32 پایه مشکی خود را برق 12 ولت برای چراغ های نور پایین ارسال میکند.

ترفند:اگر به دو پایه مشخص شده در بالا برق 12 ولت دهید و نور پایین روشن شود FN ایراد دارد(به این شرط کهعلامت چراغ نور پایین روی آمپر روشن شده باشد).

اخطار:در صورت استفاده از لامپ های غیر استاندارد(توان بالا ،SMD،(LEDدر سیستم باعث نمایش خطای لامپ(Fault lamps) میگردد.

چراغ نور بالا ماکس

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

زمانی که راننده چراغ  نور بالا را روشن میکند منفی از دسته چراغ خارج شده وبه پایه 21 سوکت 40 پایه سفیدCCN  (نود مرکزی) میرسد.سپس CCN از طریق شبکه به FN(نود جلوی خودرو)گزارش میدهد سپس FNپایه های H2و G4 سوکت 32 پایه مشکی را برق 12 ولت برای چراغ های نور بالا ارسال میکند.

راهنمای فلاشرماکس

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

راهنما چپ

زمانی که راننده راهنمای چپ را فعال میکند منفی از دسته چراغ خارج شده و به پایه 14 سوکت 40پایه سفیدccn می رسد. سپس CCN از طریق شبکه به FN گزارش میدهد. سپس FN پایه A4 سوکت مشکی و همچنین K4 سوکت 48 پایه قهوهای خود را برق 12 ولت چشمک زن برای راهنمای جلوچپ و همچنین راهنمای رئی گلگیر جلو چپ ارسال میکند.

راهنما راست

زمانی که راننده راهنمای راست را میزند منفی از دسته چراغ خارج شده و به پایه 20 سوکت 40 پایه سفید CCN میرسد.

سپس CCN از طریق شبکه FN گزارش میدهد . سپس FN پایه A3 سوکت 32 پایه مشکی و همچنین K3سوکت 48 پایه قهوه ای خود را برق 12 ولت چشمک زن برای راهنمای جلو راست و همچنین راهنمای روی گلگیر جلو راست ارسال میکند.

فلاشر:

زمانی که راننده فلاشر را میزند پلاتین داخل کلید بهم چسبیده و در نتیجه منفی از کلید فلاشر خارج شده و به پایه 4 سوکت 40 پایه سفید CCN میرسد. سپس CCN پایه 7  سوکت 16پایه مشکی و همچنین پایه 5 سوکت 16 پایه سبز خود را برق 12 ولت چشمک زن برای راهنما های عقب می کند. در همین حال  CCN به FNگزارش میدهد و FN پایه های A3 و A4 سوکت 32 پایه مشکی و همچنین K3 و سوکت 48 پایه قهوهای خود را برق 12 ولت چشمک زن برای راهنما های  جلو و گلگیر ارسال میکند.

مه شکن جلو ماکس

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

زمانی که راننده مه شکن جلو را روشن میکند منفی از دسته چراغ خارج شده و به پایه 15 سوکت 40 پایه سفید CCN  (نود مرکزی) میرسد. سپس CCN  از طریق شبکه به FN گزارش میدهد. در این زمان FN پایه G1 و H4 سوکت 32 پایه مشکی خود را برق 12 ولت برای چراغ های مه شکن جلو ارسال میکند.

مه شکن عقب ماکس

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

زمانی که راننده مه شکن عقب را روشن میکند منفی از دسته چراغ خارج شده و به پایه 6 سوکت 40 پایه سفید CCN  (نود مرکزی) میرسد. سپس CCN  پایه 25 سوکت 40پایه مشکی خود را برق 12 ولت کرده وبه مه شکن عقب میرسد.

چراغ ترمز ماکس

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

زمانی که راننده ترمز میگیرد.پلاتین داخل استپ ترمز بهم میچسبد و برق 12 ولت از استپ ترمز خارج شده وبه پایه 11سوکت 16 پایه خاکستری CCN می رسد. سپس CCN از پایه 4 سوکت 16 پایه مشکی و همچنین پایه های 3و 4 سوکت 16 پایه سبز برق 12 ولت برای چراغ های ترمز و چراغ سوم ترمز می فرستد.

چراغ دنده عقب ماکس

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

زمانی که راننده دنده عقب میزند. ساچمه داخل فشنگی دنده عقب بهم چسبیده ومنفی از پایه 2 فشنگی دنده عقب به پایه B1  سوکت 32 پایه خاکستری FN رسیده سپس FN از طریق شبکه به CCN گزارش می دهد. حال CCN از پایه های 23 و 37 سوکت 40پایهمشکی خود برق 12 ولت برای چراغ دنده عقب ارسال میکند.

استارت ماکس

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

زمانی که راننده استارت میزند برق از سوئیچ خارج شدهو به پایه 8 سوکت 16 پایه خاکستری CCN (نود مرکزی) میرسد سپس از فیوز F13 عبور کرده و نهایت از پایه 2 سوکت 13 پایه خاکستری خارج شده و به اتوماتیک استارت میرسد

شیشه شور جلوHB ماکس

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

زمانی که راننده شیشه شور رافعال میکندمنفی از دسته برف پاکن خارج شده وبه پایه 9 سوکت40 پایه سفید CCN میرسد سپس CCN پایه 11 سوکت 16 پایه مشکی خود را برق 12 ولت و پایه 10 سوکت 16 پایه مشکی خود را منفی کرده به این ترتیب شیشه شور جلو فعال میگردد.

نکته عملکرد پمپ شیشه شور در خودرو HB به گونه ای است که جابه جا شدن برق و بدنه معکوس می گردد.

شیشه شور عقب خودروHB ماکس

زمانی که راننده شیشه شورعقب رافعال میکندمنفی از دسته برف پاکن خارج شده وبه پایه 8 سوکت40 پایه سفید CCN میرسد سپس CCN پایه 11 سوکت 16 پایه مشکی خود را منفی و پایه  10 سوکت 16 پایه   خود را برق 12 ولت کرده به این ترتیب شیشه شور عقب فعال میگردد.

برف پاکن ماکس

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

دور کند لحظه ای:

یعنی دسته برف پاکن به سمت پایین فشرده شود،زمانی که راننده برف پاکن را به صورت لحظه ای می زند منفی از دسته برف پاکن خارج شده (به صورت لحظه ای)که این منفی به پایه 71 سوکت 40 پایه سفید CCN  میرسد ،حال CCN از پایه 1 سوکت 16 پایه خاکستری برق 12 ولت به پایه4 موتور برف پاکن ارسال میکند و تا زمانی که راننده دست خود را بر روی برف پاکن فشار دهد برف پاکن عمل می کند.

دور کند تایمری:

یعنی دسته برف پاکن یک پله به سمت بالا زده شود، زمانی که راننده برف پاکن را به صورت دور کند تایمری میزند منفی از دسته برف پاکن خارج شده و به پایه 9 سوکت 40 پایه سفید CCN میرسد ،حال CCN  از پایه 1 سوکت 16 پایه خاکستری برق 12 ولت به صورت تایمری (هر 5 ثانیه) به پایه 4 موتور برف پاکن ارسال میکند.

دور کند:

یعنی دسته برف پاکن دو پله به سمت بالا زده شود،زمانی که راننده برف پاکن را به صورت دورکند میزند منفی از دسته برف پاکن خارج شده (به صورت دائم) وبه پایه 7 سوکت 40 پایه سفید CCN می رسد،حال CCN  از پایه 1 سوکت 16 پایه خاکستری برق 12 ولت به پایه 4 موتور برف پاکن ارسال میکند و برف پاکن به صورت دور کند عمل میکند.

دور تند:

یعنی دسته برف پاکن 3 پله به سمت بالا زده شود ،زمانی که راننده برف پاکن را به صورت دور تند می زند،منفی از دسته برف پاکن خارج شده و به پایه 8 سوکت 40پایه سفید CCN می رسد، حال CCN پایه 9 سوکت 16 پایه خاکستری خود را برق 12 ولت کرده که این برق به پایه 5 موتور برف پاکن رسیده و برف پاکن با دور تند عمل میکند.

بوق ماکس

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

زمانی که راننده بوق می زند منفی از دسته چراغ یا غربیلک فرمان خارج شده و به پایه 5 سوکت 40پایه سفید CCN  میرسد سپس CCN از طریق شبکه FN  گزارش می دهد،سپس FN پایه G3 سوکت 32 پایه مشکی خود را برق 12 ولت برای بوف ارسال میکند.

قفل مرکزی ماکس

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

قفل مرکزی ماکس:

گیرنده قفل مرکزی در این سیستم،نود مرکزی (CCN) میباشد.

قفل کردن رانا:

زمانی که دکمه قفل روی ریموت فشرده می شود اطلاعات به صورت فرکانس CCN رسیده حال CCN  پایه 8 سوکت 16 پایه مشکی خود را برق 12 ولت می کند وپایه 1 سوکت 16 پایه مشکی در حالت منفی باقی می ماند در این حالت پمپ درب ها قفل می شود.

باز کردن رانا:

زمانی که دکمه باز روی ریموت فشرده می شود اطلاعات از طریق فرکانس به نود مرکزی (CCN) میرسد حال CCN  پایه 1 سوکت 16 پایه مشکی خود را برق 12 ولت میکند وپایه 8 سوکت 16 پایه مشکی در حالت منفی باقی می ماند و در این حالت درب ها باز می شود.

نکته: با جابه جا شدن برق و بدنه در محرک،درب ها باز یا بسته می شود.

نکته : قفل مرکزی سمند به گونه ای می باشد که اطلاعات ابتدا از ریموت از طریق فرکانس  به CCN رسیده ، سپس این اطلاعات از طریق شبکه به DDN  و PDN گزارش می شود و از پایه های 5 و 6 سوکت 18 پایه مشکی این نود ها برق و بدنه برای باز و بسته کردن درب ها ارسال می گردد.

جهت شناسایی وتعریف ریموت (سنکرون کردن)این مدل حتما از دستگاه دیاگ میبایست استفاده گردد:

فارسی: دیاگ—>>ایران خودرو—>>نوع خودرو—>>شبکه مالتی پلکس—>>ماکس—>>نود مرکزی—>>تعریف ریموت—>>در این زمان دکمه قفل و باز روی ریموت رافشار می دهیم.

English:diag—iran khodro—select car—Multiplex—max—ccn—remote learning

شیشه بالابر جلو رانا ماکس

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

زمانی که راننده شیشه بالابر جلو چپ را به سمت بالا میکشد اطلاعات از MCN  (نود درب های جلو رانا) به CCN (نود مرکزی) گزارش می شود.حالCCN  پایه 14 سوکت 16 پایه مشکی خود را برق 12 و پایه 15 به حالت منفی باقی می ماند به این ترتیب شیشه بالا میرود جهت پایین اوردن شیشه CCN جای برق و بدنه را جابه جا میکند یعنی پایه 14 منفی و پایه 15 برق 12 ولت می شود.

شیشه بالابر سرنشین:

زمانی که کلید شیشه بالابر شاگرد به سمت بالا کشیده میشود اطلاعات از MCN  (نود درب های جلو رانا) به CCN (نود مرکزی) گزارش می شود.حالCCN  پایه 11  سوکت 16 پایه مشکی خود را برق 12 ولت کرده  و پایه 10 سوکت 16 پایه مشکی منفی باقی  می ماند به این ترتیب شیشه بالا میرود جهت پایین اوردن شیشه CCN جای برق و بدنه را جابه جا میکند یعنی پایه 11 سوکت 16 پایه مشکی منفی و پایه 10 سوکت 16 پایه مشکی برق 12 ولت می شود.

نکته:در صورت عدم عملکرد شیشه بالابرهای جلو نود دربهای جلو (MCN) دانلود گردد.

شیشه بالابر جلو سمند ماکس

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

شیشه بالابر راننده

در پایه های 1 و5 سوکت 5 پایه مشکی DDN برق 12 ولت می باشد،زمانی که راننده کلید شیشه بالابر را میزند پایه 3 سوکت 5 پایه مشکی DDN برق 12 ولت شده و پایه 4 به حالت منفی باقی میماند، به این ترتیب شیشه بالا میرود.و برای پایین آمدن شیشه پایه 4 برق 12 ولت شده و پایه 3 به حالت منفی باقی می ماند به این ترتیب شیشه پایین می آید.

شیشه بالابر سرنشین:

در پایه های 1 و5 سوکت 5 پایه مشکی PDN برق 12 ولت می باشد،زمانی که راننده کلید شیشه بالابر را میزند پایه 3 سوکت 5 پایه مشکی PDN برق 12 ولت شده و پایه 4 به حالت منفی باقی میماند، به این ترتیب شیشه بالا میرود.و برای پایین آمدن شیشه پایه 4 برق 12 ولت شده و پایه 3 به حالت منفی باقی می ماند به این ترتیب شیشه پایین می آید.

نکته: زمانی که راننده از طرف خودش شیشه بالابر جلو راست را میزند.ابتدا اطلاعات از DDN (نود درب راننده ) به نود مرکزی (CCN)  گزارش میشود، سپس CCN  این اطلاعات را به نود درب سرنشین (PDN) میدهد وبه این ترتیب شیشه جلو راست عمل میکند.

شیشه بالابر عقب رانا ماکس

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

شیشه بالابر عقب چپ:

برق 12 ولت کلید شیشه بالا بر عقب چپ رانا از پایه 4 سوکت 10 پایه مشکی MCN (نود درب های جلو رانا) تامین می شود، زمانی که کلید شیشه بالابر عقب چپ به سمت بالا کشیده می شود،برق 12 ولت از پایهA4  سوکت 7 پایه سفید کلید شیشه بالابر خارج شده و به موتور شیشه بالابرعقب چپ می رسد،و از پایه B4 سوکت 7 پایه سفید کلید شیشه بالابر منفی به موتور شیشه بالابر رسیده،به این ترتیب شیشه بالا می رود،جهت پایین اوردن شیشه از پایه A4 منفی به موتور شیشه بالابر میرسد و از پایه B4 برق 12 ولت به موتور شیشه بالابر میرسد به این ترتیب شیشه پایین می آید.

شیشه بالابر عقب راست:

برق 12 ولت کلید شیشه بالا بر عقب راست از پایه 3 سوکت 10 پایه مشکی MCN (نود درب های جلو رانا) تامین می شود، زمانی که کلید شیشه بالابر عقب راست به سمت بالا کشیده می شود،برق 12 ولت از پایهA4  سوکت 7 پایه سفید کلید شیشه بالابر خارج شده و به موتور شیشه بالابرعقب راست می رسد،و از پایه B4 سوکت 7 پایه سفید کلید شیشه بالابر منفی به موتور شیشه بالابر رسیده،به این ترتیب شیشه بالا می رود،جهت پایین اوردن شیشه از پایه A4 منفی به موتور شیشه بالابر میرسد و از پایه B4 برق 12 ولت به موتور شیشه بالابر رسیده به این ترتیب شیشه پایین می آید.

گرمکن شیشه عقب ماکس

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

زمانی که راننده کلید گرمکن شیشه عقب را میزند،منفی از کلید خاج شده و به پایه 19 سوکت 40 پایه سفید CCN می رسد، سپس CCN از پایه 9 سوکت 16 پایه مشکی برق 12 ولت برای المنت گرمکن شیشه عقب و اینه ها ارسال میکند.

سیستم تهویه و کولر ماکس

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

عملکرد موتور بخاری :

در پایه 1 موتور بخاری برق 12 ولت می باشد،زمانی که سوئیچ باز میشود منفی از پایه 9 بهمقاومت بخاری رفته و سپس به موتور بخاری می رسد.

عملکرد سیستم کولر:

زمانی که پنل بخاری روشن می شود و راننده کلید A/C را بزند منفی از پنل بخاری خارج شده و به پایه 40 و 24 سوکت 40 پایه سفید CCN می رسد و سپس این منفی از پایه 20 سوکت 40 پایه خاکستری CCN خارج شده ودر نهایت به پایه B52 ایسیو می رسد، اگر شرایطی از قبل فشار گاز کولر و … صحیح باشد،ECU  به FN گزارش میدهد سپس FN از پایه H4  سوکت 32 پایه خاکستری خود برق 12 ولت به کلاچ کمپرسور ارسال می کند.

نکات مهم سیستم ماکس

1.کیلومتر پیمایش شده در این مدل سیستم دردو نود،آمپر(ICN)  ونود جلوی خودرو (FN) ذخیره می شود که بلا فاصله بعد از جابجایی با یک قطعه دیگر عدد بالاتر در آمپر نمایش داده می شود.

2.بعد از دانلود نودهای مالتی پلکس در این سیستم احتیاج به تعریف سوئیچ نمی باشد.

3.در این مدل سیستم سابقه بسیار زیادی داردکه به دلیل آب بندی نبودن شیشه جلو و بوستر به داخل نود مرکزی (CCN) آب نفوز کرده وباعث ایراداتی از قبیل عدم عملکرد قفل مرکزی،چراغ های جلو،برف پاکن و… می شود.

4.در صورت عدو عملکرد شیشه بالابرهای جلو نودهای DDN  و PDN دانلود گردد.

5.در صورت استفاده از لامپ های غیر استاندارد(توان بالا، SMD،LED)در آمپر (ICN) خطای لامپ (fault lamps) نمایش داده می شود.

6.در خودروی سمند سورن که نوع سیستم تهویه آن اتوماتیک می باشد، اگر در نود مرکزی (ccn) سیستم تهویه آن دستی انتخاب شده باشد، در این حالت گرمکن شیشه عقب به صورت دائم روشن می ماند که می بایست پیکره بندی درست انتخاب گردد.

فیوزها

فیوز کالسکه ای

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

فیوز 1 :شنت

فیوز 2 :شنت

فیوز 3 :فن رادیاتور

فیوز 4 :فن رادیاتور

فیوز 5 :ABS

فیوز 6 :ABS

فیوز 7 :چراغ جلونوربالاچپ

فیوز 8 :چراغ جلو نور پایین چپ،مه شکن جلو چپ

فیوز 9 :چراغ نور الا راست

فیوز 10 :چراغ نور پایین راست،مهشکن جلوراست

فیوز 11 :کمپرسور کولر

فیوز 12 :کلید شیشه  بالابر جلو راست

فیوز 13 :کلید شیشه بالابر جلو چپ

فیوز 14 :برق اصلی

فیوز 15 :تغذیه مثبت ECU

فیوز 16 :کوئل

فیوز 17 :پمپ بنزین

فیوزهای نود مرکزی

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

فیوز 1:برق پشت آمپر 5 آمپر

فیوز 2:چراغ ترمز عقب چپ،مه شکن جلو و عقب،چراغ دنده عقب 15 آمپر

فیوز 3:چراغ ترمز عقب راست،چراغ سقفی،کانکتور عیب یاب،یونیت ایموبلایزر 15 آمپر

فیوز 4:گرمکن شیشه عقب 30 آمپر

فیوز 5:ایربگف ای بی اس 5 آمپر

فیوز 6:رزرو

فیوز 7:استپ ترمز 20آمپر

فیوز 8:پمپ شیشه شور

فیوز 9:فن بخاری 30امپر

فیوز 10:پمپ درب صندوق ، نود جلوی خودرو،جلو آمپر،30 آمپر

فیوز11:برف پاکن 30آمپر

فیوز 12:رادیو پخش،ساعت،فندک 10امپر

فیوز 13:استارت 10 آمپر

فیوز 14:شیشه بالابر جلو و عقب ،گرمکن شیشه عقب و آینه ها،لوازم جانبی و صندلی 20 آمپر

پیکره بندی ها

پیکره بندی CCN ماکس

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

1-کد شناسایی خودرو ( vin ): غیر قابل دسترسی می باشد.
2-نوع خودرو: حتما می بایست به درستی انتخاب گردد ، اگر اشتباه باشد ممکن است کولر ، صندوق پران و … از کار بی افتند.
3-نوع سوخت: اگر خودرو فقط بنزین سوز بود این گزینه تک سوزانتخاب گردد. ولی اگر دارای گاز cng بود این گزینه دوگانه سوز انتخاب گردد.
4-بالابر اتوماتیک شیشه: این گزینه برای اتوماتیک عمل کردن شیشه می باشد.
5- سنسور ضربه:خودروهای تولید داخل به صورت فابریک فاقد این سنسور می باشند پس غیر فعال انتخاب شود.
6- قفل اتوماتیک حین حرکت:اگر این گزینه فعال باشد خودرو پس از حرکت درب هایش به صورت اتوماتیک قفل میشود.
7- زمان قفل اتوماتیک:به عنوان مثال اگر عدد 12 انتخاب شود،زمانی که سرعت خودرو به 12 کیلومتر برسد درب ها به صورت اتوماتیک قفل میشود.
8-نوع سیستم تهویه:اگر پنل بخاری دیجیتال (اتوماتیک)بود گزینه اتوماتیک انتخاب شود مانند سمند سورن، اگر پنل دستی بود گزنه دستی انتخاب گردد مانند رانا.
9- چراغ دنده عقب چپ:اگر خودرو دارای چراغ دنده عقب چپ بود این گزینه فعال شود مانند رانا ولی در خودرو سورن که فاقد لامپ دنده عقب چپ میباشد این گزینه غیر فعال انتخاب گردد.
10-چراغ دنده عقب راست:برای خودرو سورن که فقط دارای لامپ دنده عقب راست میباشد این گزینه فعال انتخاب گردد.
11- مه شکن عقب چپ:این گزینه برای سورن فعال انتخاب گردد وبرای رانا فعال باشد.
12- مه شکن عقب راست:این گزینه برای سورن غیر فعال وبرای رانا نیز غیر فعال میباشد.
13- مه شکن جلو: این گزینه حاضر انتخاب گردد
14- کیسه هوای ایمنی:این گزینه به دلیل اینکه خودروها دارای کیسه هوایی ایمنی می باشند فعال انتخاب میگردد.
15-نوع لامپ های عقب:خودروسورن گزینه led انتختب گردد ولی خودرو رانا (معمولی standara)انتخاب گردد.
16-ضریب جریان شیشه بالابرجلو چپ به سمت بالا:این عدد ثابت می باشد و ضریب جریان شیشه می باشد که غیر قابل دسترسی می باشد.
17- ضریب جریان شیشه بالابرجلو چپ به سمت پایین:این عدد ثابت می باشد و ضریب جریان شیشه به سمت پایین می باشد که غیر قابل دسترسی می باشد.
18- ضریب جریان شیشه بالابرجلو راست به سمت بالا:این عدد ثابت می باشد و ضریب جریان شیشه می باشد که غیر قابل دسترسی می باشد.
19- ضریب جریان شیشه بالابرجلو راست به سمت پایین:این عدد ثابت می باشد و ضریب جریان شیشه می باشد که غیر قابل دسترسی می باشد.

یکره بندی FN ماکس

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

1-کد شناسایی خودرو ( vin ): غیر قابل دسترسی می باشد.
2-نوع گیربکس: اگر خودرو دارای گیربکس دستی بود این گزینه BE Gearbox انتخاب گردد، اگر خودرودارای گیربکس اتوماتیک بود اینگزینه Automatic انتخاب گردد.
3-نوع تایر: این گزینه حتما میبایست با سایز تایرها منطبق باشد ،بر روی لاستیکها را مشاهده کرده و نوع تایر ® هر چقدرکه بود در این قسمت مشخص گردد.
4-نوع ترمز ضد قفل: بر روی یونیت ABS نوع سیستم ان نوشته شده (bosch یا mando ).
5-نوع موتور: نوع موتور و سیستم سوخت رسانی به درستی انتخاب گردد(xu7 یا ef7).
6-وجود چراغ مه شکن جلو: این گزینه فعال انتخاب گردد.
7-وجود کیسه هوا: این گزینه فعال انتخاب گردد.

پیکره بندی ICN ماکس

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس

1- کد شناسایی خودرو ( vin ): غیر قابل دسترسی می باشد.
2- گیربکس اتو ماتیک: اگر خودرو دارای گیربکس اتوماتیک بود این گزینه فعال انتخاب گردد. اگر کیربکس دستی بود این گزینه غیر فعال انتخاب گردد.
3- تک سوز یا دو گانه سوز:اگر خودرو فقط بنزین سوز بود این گزینه تک سوزانتخاب گردد. ولی اگر دارای گاز cng بود این گزینه دوگانه سوز انتخاب گردد.

4-نوع موتور:
نوع موتور به درستی انتخاب گردد.
موتور 1800 پژو 405 : xu7
موتور ملی سمند : ef7
موتور1600 پژو206 tu5
5- تقویم: نوع تقویم اگر شمسی باشد تاریخ ایرانی نمایش داده میشود،اگرمیلادی باشد تاریخ 2000 نمایش داده میشود.
6- دمای خارج: این گزینه فعال انتخاب گردد.

پیکره بندی ddn و pdn ماکس

آموزش سیستم مالتی پلکس ماکس
1-کد شناسایی خودرو ( vin ): غیر قابل دسترسی می باشد.
2- آنتی ترپ: این گزینه غیر فعال انتخاب گردد.
3-حداقل زمان اتوماتیک بالابر: این گزینه بر روی عدد 10 تنظیم شده و غیر قابل دسترسی می باشد.
4-حداکثر زمان اتوماتیک بالابر:این گزینه بر روی عدد 400 تنظیم شده و غیر قابل دسترسی می باشد.
5-حداکثر زمان شیشه بالابر: این گزینه بر روی عدد 8000 تنظیم شده و غیر قابل دسترسی می باشد.
6- ضریب بالا بودن جریان اتوماتیک: این گزینه بر روی عدد 90 تنظیم شده و غیر قابل دسترسی می باشد
7- ضریب بالا بودن جریان: این گزینه بر روی عدد 90 تنظیم شده و غیر قابل دسترسی می باشد.
8- غیر عادی بودن آستانه جریان: این گزینه بر روی عدد 0 تنظیم شده و غیر قابل دسترسی می باشد.
9- فعال سازی حالت اتوماتیک: این گزینه برای پیکره بندی DDN فعال انتخاب گردد و برای پیکره بندی PDN غیر فعال انتخاب گردد.
10- عملکرد راننده T: این گزینه بر روی عدد 600 تنظیم شده و غیر قابل دسترسی می باشد.
11- فعال بودن جمع کن آینه با ریموت:به دلیل اینکه خودرو های باسیستم ماکس فاقد آینه جمع شو هستند این گزینه (غایب )انتخاب گردد.
12- حداکثر زمان جمع کردن آینه: این گزینه بر روی عدد 4000 تنظیم شده و غیر قابل دسترسی می باشد.
13- فعال بودن جمع کن آینه: این کزینه غیر فعال انتخاب گردد.
14- آستانه سرعت خودرو: این گزینه غیر قابل دسترسی می باشد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *