آموزش

آموزش سیستم اکوماکس

آموزش سیستم اکوماکس

اجزای سیستم اکوماکس

نود مرکزیBCM

آموزش سیستم اکوماکس

نود جلوی خودرو FCM

آموزش سیستم اکوماکس

نود آمپر ICN

آموزش سیستم اکوماکس

نود صفحه نمایشگر چند منظوره MFD

آموزش سیستم اکوماکس

نود مرکزیBCM

آموزش سیستم اکوماکس

محل قرار گیری : زیر داشبورد

وظایف:

1.خواندن حالت های دسته چراغ (نور کوچک ، نور پایین،نور بالا ، مه شکن جلو و…)

 1. خواندن حالت های دسته برف پاکن (برف پاکن جلو وعقب ،شیشه شور و…)

3.عملکرد چراغ کوچک جلو

 1. عملکرد مه شکن عقب
 2. عملکرد بوق
 3. عملکرد چراغهای عقب (چراغ ترمز،چراغ دنده عقب،چراغ کوچک)
 4. عملکرد راهنما ،فلاشر
 5. عملکرد گرمکن شیشه عقب و آینه ها
 6. عملکرد برف پاکن عقب HB
 7. 10. عملکرد قفل مرکزی
 8. عملکرد شیشه بالابرها

نود جلوی خودرو FCM

آموزش سیستم اکوماکس

محل قرار گیری :کنار باتری

وظایف:

 1. عملکرد نور پایین
 2. عملکرد نور بالا
 3. عملکرد مه شکن جلو
 4. عملکرد شیشه شور جلو وعقب HB
 5. عملکرد برف پاکن جلو
 6. خواندن حالت فشنگی دنده عقب

نود آمپر ICN

آموزش سیستم اکوماکس

محل قرارگیری: بالای داشبورد

وظایف:

 1. اعلام هشدارها
 2. نمایشگر دور موتور
 3. نمایشگر سرعت خودرو
 4. نمایشگردمای اب
 5. نمایشگر میزان سطح سوخت
 6. نمایشگر میزان کیلومتر پیمایش شده خودرو

نود صفحه نمایشگر چند منظوره MFD

آموزش سیستم اکوماکس

محل قرار گیری:بالای داشبورد

وظایف:

 1. آلارم درب ها باز
 2. ساعت و تاریخ
 3. کامپیوتر سفری

پین اوت BCM  اکوماکس

آموزش سیستم اکوماکس

سوکت 18 پایه سفید

 1. شبکه
 2. شبکه
 3. خالی
 4. خالی
 5. خروجی منفی از BCM برای تحریک رله کروز کنترول (دنا)
 6. خروجی منفی از BCM برای تحریک رله کروز کنترول (دنا)
 7. خروجی منفی از BCM برای تحریک رله کروز کنترول (دنا)
 8. خالی
 9. ورودی از کلید کروز کنترل (دنا)
 10. ورودی از کلید کروز کنترل (دنا)
 11. منفی از دسته چراغ (مه شکن عقب)
 12. منفی از دسته چراغ (مه شکن جلو)
 13. منفی از دسته چراغ (چراغ کوچک)
 14. منفی از دسته چراغ فنرچرخشی(بوق)
 15. منفی از دسته برف پاکن (برف پاکن جلو دورتند)
 16. منفی از دسته برف پاکن (برف پاکن جلو دورکند)
 17. منفی از دسته چراغ (نور بالا)
 18. منفی از دسته چراغ (نور پایین)

 

سوکت 40 پایه مشکی

 1. منفی از سوییچ پریز کمربند
 2. برق سوئیچ
 3. برق سوئیچ
 4. منفی دایم
 5. منفی از سوئیچ لادری درب صندوق
 6. منفی از سوئیچ لادری درب موتور
 7. منفی از قفل سوئیچ جلو چپ
 8. منفی از قفل سوئیچ جلوراست
 9. منفی از لادری جلو چپ
 10. منفی از لادری جلوراست
 11. منفی از دسته برف پاکن (شیشه شور عقب)
 12. ورودی از سوئیچ پدال ترمز
 13. بک اپ برف پاکن عقب(نقطه صفر)
 14. خالی
 15. منفی ازکلید فلاشر
 16. خروجی 12 ولت به اژیر(دنا)
 17. خروجی 12 ولت برای چراغ کلید قفل مرکزی
 18. خروجی 12 ولت برای چراغ کلید فلاشر
 19. منفی از سوئیچ لادری عقب راست
 20. منفی از سوئیچ لادری عقب چپ
 21. شبکه
 22. شبکه
 23. منفی برای تحریک رله شیشه بالابر عقب
 24. منفی برای تحریک رله بوق
 25. خالی
 26. منفی از دسته برف پاکن (دور کند تایمری)
 27. منفی از دسته برف پاکن(شیشه شور جلو)
 28. منفی از سوئیچ ترمز دستی
 29. منفی از پنل بخاری (گرمکن شیشه عقب)
 30. منفی از دسته برف پاکن(برف پاکن عقب)
 31. خالی
 32. ورودی از سنسوردنده عقب
 33. منفی برای تحریک رله برف پاکن عقب
 34. منفی برای تحریک رله گرمکن شیشه عقب
 35. منفی از پنل بخاری برای کولر
 36. منفی از کلید قفل کن داشبورد
 37. متصل به یونیت ایربگ
 38. خالی
 39. منفی از دسته چراغ (راهنمای راست)
 40. منفی از دسته چراغ (راهنمای چپ)

سوکت 15 پایه مشکی:

پایه A1 :ورودی 12 ولت از کلید شیشه بالابر جلو راست برای پایین بردن شیشه

پایه A2 :ورودی 12 ولت از کلید شیشه بالابر جلو چپ برای پایین بردن شیشه

پایه A3 :ورودی 12 ولت از کلید شیشه بالابر جلو راست برای بالا بردن شیشه

پایه A4 :ورودی 12 ولت از کلید شیشه بالابر جلو چپ برای بالا بردن شیشه

پایه A5 :رزرو

پایه A6 :رزرو

پایه A7 :رزرو

پایه A8 :رزرو

پایه A9 :رزرو

پایه B1:برق 12 ولت دائم

پایه B2:خروجی 12 ولت  یا منفی به شیشه بالابر جلو راست

پایه B3:خروجی 12 ولت  یا منفی به شیشه بالابر جلو راست

پایه B4:خروجی 12 ولت یا منفی به شیشه بالابر جلو چپ

پایه B5:خروجی 12 ولت یا منفی به شیشه بالابر جلو چپ

پایه B6:اتصال به بدنه

سوکت 15 پایه سفید:

پایه A1 :خروجی 12 ولت به چراغ سقفی

پایه A2 :برق 12 ولت دائم

پایه A3 :خروجی 12 ولت به چراغ ترمز

پایه A4 :خروجی 12 ولت به چراغ دنده عقب

پایه A5 :خروجی 12 ولت (بعد از خروج از حالت اکو مد)

پایه A6 :خروجی 12 ولت برای مه شکن

پایه A7 :خروجی 12 ولت برای چراغهای کوچک

پایه A8 :خروجی 12 ولت چشمک زن برای راهنما چپ

پایه A9 :خروجی 12 ولت چشمک زن برای راهنما راست

پایه B1:منفی دائم

پایه B2:خروجی فقل مرکزی برای باز کردن درب ها

پایه B3:خروجی فقل مرکزی برای بسته کردن درب ها

پایه B4:برق 12 ولت دائم

پایه B5:رزرو

پایه B6:برق 12 ولت دائم

پین اوت FCM اکو ماکس

آموزش سیستم اکوماکس

سوکت 15 پایه سفید FCM:

پایهA1 :  خالی

پایهA2 :  خالی

پایهA3 :  منفی برای تحریک رله مه شکن جلو

پایهA4 :  منفی برای تحریک رله پمپ شیشه عقب

پایهA5 :  منفی برای تحریک رله دور کند برف پاکن

پایهA6 :  منفی برای تحریک رله دور تند برف پاکن

پایهA7 :  منفی برای تحریک رله پمپ شیشه شور جلو

پایهA8 :  خالی

پایهA9 :  اطلاعات شارژ دینام

پایه B1: برق +12 ولت دائم

پایه B2:خروجی +12 ولت نور پایین(چراغ سمت چپ)

پایه B3:خروجی +12 ولت نور بالا (چراغ سمت چپ)

پایه B4:منفی

پایه B5:برق +12ولت دائمی

پایه B6:برق سوئیچ

سوکت 15 پایه مشکی:

پایه A1:شبکه

پایه A2:شبکه

پایه A3:خالی

پایه A4:بک آپ برف پاکن جلو

پایه A5:بک آپ برف پاکن جلو

پایه A6:حالت فشنگی دنده عقب منفی

پایه A7:خواندن اطلاعات فشنگی روغن موتور

پایه A8: خواندن اطلاعات فشنگی روغن ترمز

پایه A9:خالی

پایه B1:خالی

پایه B2:خالی

پایه B3:خروجی +12 ولت کمپرسور کولر

پایه B4:خروجی +12 ولت نور بالا (چراغ سمت راست)

پایه B5: خروجی +12 ولت نور پایین (چراغ سمت راست)

پایه B6:برق +12 ولت دائم

پین اوت ICN اکوماکس

آموزش سیستم اکوماکس

 1. برق12 ولت دائم
 2. منفی دائم
 3. منفی دائم
 4. خالی
 5. خالی
 6. شبکه ارتباط با MFD))
 7. شبکه ارتباط با MFD))
 8. خالی
 9. برق 12 ولت سوئیچ
 10. خالی
 11. ارتباط با یونیت ایربگ
 12. ارتباط با یونیت ایربگ
 13. ارتباط با یونیت ایموبلایزر
 14. برق 12 ولت سوئیچ
 15. خالی
 16. ارتباط با پنل کولر و مجموعه کلیدهای روی داشبورد فقط خودروی دنا
 17. خالی
 18. خالی

پین اوت MFD اکوماکس

آموزش سیستم اکوماکس

 1. برق 12 ولت دائم
 2. برق 12 ولت سوئیچ
 3. منفی دائم
 4. منفی دائم
 5. خواندن اطلاعات دکمه (trip)(دکمه روی برف پاکن)
 6. خالی
 7. خالی
 8. خواندن اطلاعات سنسور اوپراتور
 9. اطلاعات دما (آینه سمت راست)
 10. شبکه(ارتباط با BCM)
 11. شبکه(ارتباط با ICN )
 12. ارتباط باکنترل یونیت سیستم تهویه اتوماتیک
 13. خالی
 14. شبکه(ارتباط با BCM)
 15. شبکه(ارتباط با ICN)
 16. ارتباط با یونیت سیستم تهویه اتوماتیک

چراغ کوچک اکوماکس

آموزش سیستم اکوماکس

زمانی که راننده چراغ کوچک را روشن میکند منفی از دسته چراغ خارج شده سپس به پایه 13 سوکت 18 پایه سفید BCM  می رسد،سپس BCM  پایه A7 سوکت 15 پایه سفید خود را برق 12 ولت کرده که این برق به چراغ های کوچک می رسد.

ترفند:

حتما توسط لامپ تست LED زمانیکه چراغ کوچک روشن است پایه 13 سوکت 18 پایه سفید BCM(نود مرکزی)را تست کنید باید لامپ LED  سبز رنگ به معنی منفی بودن روشن شود،اگر روشن شد دسته چراغ و سیم کشی تا  BCM سالم است سپس لامپ تست را بر روی پایه A7 سوکت 15 پایه سفید BCM میگذاریم(حتما دقت گردد چراغ کوچک روشن باشد)اگر لامپ تست LED قرمز رنگ روشن شد نشان دهنده سلامت BCM(برای چراغ های کوچک می باشد،اگر روشن نشد BCM  ایراد دارد)

 

نور پایین اکوماکس

آموزش سیستم اکوماکس

زمانی که راننده چراغ نور پایین را روشن میکند منفی دسته دسته چراغ خارج شده پس به پایه 18 سوکت 18 پایه سفید BCM(نود مرکزی)می رسد پس BCM از طریق شبکه به FCM گزارش می دهد بعد از آن FCM پایه 2B سوکت سفید و همچنین 5B سوکت مشکی خود را برق 12 ولت برای چراغ های نور پایین چپ و راست ارسال می کند.

نور بالا اکوماکس

آموزش سیستم اکوماکس

زمانی که راننده نوربالا را روشن می کند منفی از دسته چراغ خارج شده سپس به پایه 17  سوکت 18 پایه سفید BCM   (نود مرکزی) می رسد BCM از طریق شبکه به FCM گزارش می دهد بعد از آن FCM پایه  B3سوکت سفید و همچنین  B4 سوکت مشکی خود را برق 12 ولت برای چراغ های نوربالا  چپ و راست ارسال می کند.

نکته :در سیستم مالتی پلکس اکوماکس برای چراغ هار نور پایین ونور بالا از لامپ با توان 55 وات استفاده گردد، در صورت استفاده از لامپ 100 وات چراغ یکبارچشمک زده سپس خاموش میشود.

 

راهنما فلاشر اکوماکس

آموزش سیستم اکوماکس

راهنمای چپ:

زمانی که راننده راهنمای چپ را فعال می کند منفی از دسته چراغ خارج شده که این منفی به پایه 40 سوکت 40 پایه مشکی BCM(نود مرکزی)می رسد سپس BCM ازپایه A8 سوکت 15 پایه سفید برق 12 ولت چشمک زن برای راهنمای چپ می فرستد.

راهنمای راست:

زمانی که راننده راهنمای راست را فعال می کند منفی از دسته چراغ خارج شده که این منفی به پایه 39 سوکت 40 پایه مشکی BCM(نود مرکزی) می رسد سپس BCM ازپایه A9 سوکت 15 پایه سفید برق 12 ولت چشمک زن برای راهنمای راست می فرستد.

فلاشر:

زمانی که راننده فلاشر میزند پلاتین داخل کلید فلاشر به هم چسبسده در نتیجه منفی از کلید فلاشرخارج شده به پایه 15 سوکت 40 پایه مشکی BCM(نود مرکزی)می رسد سپس BCM ازپایه  A8 و A9 سوکت 15 پایه سفید برق 12 ولت چشمک زن برای راهنمای چپ و راست ارسال می کند.

مه شکن جلواکوماکس

آموزش سیستم اکوماکس

زمانی که راننده مه شکن جلو را روشن می کند منفی از دسته چراغ خارج شده سپس به پایه 12 سوکت 18 پایه سفید BCM(نود مرکزی)می رسد سپس BCM ازطریق شبکه به FCM گزارش می دهد بعد از آن FCM پایه A3 سوکت سفید خود را منفی کرده که این منفیبه پایه B2رله مه شکن (واقع در کنار FCM)می رسد

در این رله در پایه های B1 و همچنین B5 برق 12 ولت دائم میباشد به این ترتیب بوبین این رله عمل کرده پلاتین ان می چسبد و برق 12 ولت از پایه B3 این رله خارج شده و به مه شکن های جلو می رسد.

مه شکن عقب اکوماکس

هنگامی که راننده مه شکن عقب را روشن می کند منفی از دسته چراغ خارج شده و به پایه 11 سوکت 18 پایه سفید BCM می رسد سپس BCM پایه A6 سوکت 15 پایه سفید خود را برق 12 ولت می کند که این برق به مه شکن عقب  می رسد.

چراغ ترمز اکوماکس

آموزش سیستم اکوماکس

در استپ ترمز برق 12 ولت بعد از سوئیچ وجود دارد زمانی که راننده پدال ترمز را فشار می دهد برق 12 ولت از پایه 2 سوکت خارج شده و مستقیم به پایه 1 چراغ سوم ترمز و همچنین به پایه 12 سوکت 40پایه مشکی BCM و همچنین به یونیت ABS میرسد در همین حال BCM پایه A3 سوکت 15 پایه سفید خودرا برق +12V به چراغ های ترمز عقب ارسال میکند

ترفند: اگر به پایه A3 سوکت 15 پایه سفید BCM برق +12V دهید و چراغ های ترمز روشن شد نشان از سلامت سیم کشی و معیوببودن BCM یا سوئیچ پدال ترمز(استپ ترمز) می باشد، برای تست استپ ترمز میتوان پایه 2 را به 3 توسط سیم وصل کرد اگر لامپ هاروشن شد استپ ترمز ایراد دارد.

چراغ دنده عقب اکوماکس

آموزش سیستم اکوماکس

در پایه 1 سوکت مشکی دنده عقب منفی دائم می باشد وقتی راننده دنده عقب میزند ساچمه داخل فشنگی دنده عقب اتصال رابرقرار میکند پس این منفی از پایه 2 خارج شده به پایه A6 سوکت 15 پایه مشکی FCM (نود جلوی خودرو)می رسد سپس FCM از طریق شبکه به BCM گزارش می دهد حال BCM از پایه A4 سوکت 15 پایه سفید خود برق 12 ولت به لامپ چراغ دنده عقب میفرستد.

ترفند:برای تست فشنگی دنده عقب میتوان 2 پایه آن را توسط سیم به هم وصل کرد اگر بااین کار چراغ دنده عقب روشن شد فشنگی دنده عقب ایراد دارد، اگر روشن نشد به پایه A4 سوکت 15 پایه سفید BCM(نود مرکزی)برق +12V میدهیم اگر لامپ دنده عقب روشن شد BCM ایراد دارد.

 

استارت اکوماکس

آموزش سیستم اکوماکس

در سوئیچ برق 12 ولت دائم می باشد زمانی که راننده استارت میزند برق 12 ولت از سوئیچ خارج شده و بعد از عبور از فیوز کنار BCM به اتوماتیک استارت می رسد، اتوماتیک استارت دارای بدنه دائم بوده به این ترتیب خودرو استارت میخورد.

شیشه شور جلو و عقب اکوماکس

آموزش سیستم اکوماکس

شیشه شور جلو در خودروهای هاچ بک HB:

زمانی که راننده شیشه شور جلو را فعال میکن منفی از دسته برف پاکن خارج شده وبه پایه 27 سوکت 40 پایه مشکی BCM میرسد سپس BCM از طریق شبکه به FCM گزارش میدهد سپس FCM پایه A7 سوکت 15 پایه سفید خود را منفی کرده که این منفی به رله پمپ شیشه (واقع در کنار BCM)می رسد. در این رله ها در پایه های A5 و B1وB5وA1 دارای برق +12v میباشد.

شیشه شور عقب  خودروهای هاچ بک HB:

عملکرد شیشه شور عقب همانند شیشه شور جلو می باشد منفی  دسته برف پاکن خارج شده وبه پایه 11 سوکت 40 پایه مشکی BCM میرسد سپس FCM پایه A4 سوکت سفید خود رامنفی کرده که رله اول عمل میکند سپس برق و بدنه معکوس به موتور پمپ شیشه شور واردشده عملکرد معکوس به موتور پمپ شیشه شور وارد شده و پمپ عملکرد معکوس دارد (برای درک مطلب به نقشه شیشه شور خودرو 206 هاچ بک مراجعه کنید).

نکته: منفی برای عملکرد پمپ شیشه شور از طریق FCM میباشد ولی رله های آن در کنار BCM نصب شده است

در خودروهای HB از دو رلهزرد رنگ 5 پایه استفاده شده و در خودروهای SD از یک رله ی آبی رنگ.

درک مطلب:

اگر FCM پایه A7 خود رامنفی کند رله B برق 12 ولت برای پمپ شیشه شور ارسال میکند ومنفی پمپ از رله پمپ شیشه A ارسال میگردد وپمپ شیشه شور برای جلو به عمل در می آید ولی اگر FCM پایه A4 خودرا منفی کند برق12ولت برای پمپ شیشه ارسال میکند و منفی از رله پمپ شیشه شور B ارسال میگردد و پمپ شیشه شور معکوس عمل کرده و برای شیشه عقب ارسال می گردد.

شیشه شور جلو در خودروهای صندوق دار SD:

زمانی که راننده شیشه شور جلو را فعال میکن منفی از دسته برف پاکن خارج شده وبه پایه 27 سوکت 40 پایه مشکی BCM میرسد سپس BCM از طریق شبکه به FCM گزارش میدهد سپس FCM پایه A7 سوکت 15 پایه سفید خود را منفی کرده که این منفی به رله پمپ شیشه (واقع در کنار BCM)می رسد. در این رله  در پایه های B1وB5 دارای برق +12v دائم می باشدسپس بوبین رله عمل کرده پلاتین آن می چسبد و برق 12 ولت  از پایه B3 برای پمپ شیشه شور ارسال میگردد، پمپ شیشه شور دارای بدنه دائم می باشد سپس پمپ عمل میکند.

نکته:منفی برای عملکرد پمپ شیشه شور از طریق FCM می باشد ولی رله های آن در کنار BCM نصب شده است.

برف پاکن جلو اکوماکس

آموزش سیستم اکوماکس

دور کند لحظه ای

(دسته برف پاکن به سمت پایین فشرده میشود)

زمانی که راننده برف پاکن را به صورت لحظه ای میزند منفی از دسته برف پاکن به صورت لحظه ای خارج شده که این منفی  به پایه 16 سوکت 18 پایه سفید BCM میرسد سپس BCM از طریق شبکه به FCM گزارش میدهد حال FCM پایه A5 سوکت 15 پایه سفید خود را منفی کرده که این منفی به رله  اول برف پاکن می رسد سپس بوبین رله اول عمل کرده و برق به پایه 4 موتور برف پاکن میرسد در این صورت تا زمانی که راننده دست خود را به صورت لحظه ای به روی دسته برف پاکن فشار می دهد برف پاکن عمل میکند.

دور کند تایمری :

(یعنی برف پاکن یک پله به سمت بالاکشیده شود)
زمانی که راننده برف پاکن را به صورت دور تند لحظه ای میزند منفی از دسته برف پاکن به صورت دائم خارج شده که به پایه 26 سوکت 40 پایه مشکی BCM میرسد سپس BCM از طریق شبکه به FCM گزارش میدهد حال FCM پایه A5 سوکت 15 پایه سفید خود را منفی کرده که این منفی به رله اول برف پاکن می رسد سپس بوبین رله اول عمل کرده و پلاتین آن می چسبد وبرق به پایه 4 موتور برف پاکن میرسد در این صورت تا زمانی که FCM  از  BCM دریافت میکند که راننده دسته برف پاکن را به صورت تایمری گذاشته FCM خودکار برف پاکن را قطع و وصل میکند.

دور کند معمولی:

(دسته برف پاکن دو پله به سمت بالا کشیده شود)

زمانی که راننده برف پاکن را به صورت دور کند میزند منفی از دسته برف پاکن به صورت دایم خارج شده که این منفی  به پایه 16 سوکت 18 پایه سفید BCM میرسد سپس BCM از طریق شبکه به FCM گزارش میدهد حال FCM پایه A5 سوکت 15 پایه سفید خود را منفی کرده که این منفی به رله  اول برف پاکن می رسد سپس بوبین رله اول عمل کرده و برق به پایه 4 موتور برف پاکن میرسد و برف پاکن عمل میکند.

نکته : در حالت های دور کند لحظه ای ، دور کند تایمری و دور کند معمولی پایه A5 سوکت 15 پایه FCM منفی برای تحرک رله اول برف پاکن ارسال می کند.

دور تند :

(یعنی برف پاکن سه پله به سمت بالاکشیده شود)
زمانی که راننده برف پاکن را به صورت دور تند می زند منفی از دسته برف پاکن به صورت دائم خارج شده که به پایه 15 سوکت 18 پایه سفید BCM میرسد سپس BCM از طریق شبکه به FCM گزارش میدهد حال FCM پایه A6 سوکت 15 پایه سفید , همچنین پایه A5 خود را منفی کرده که این منفی به رله دوم برف پاکن می رسد سپس بوبین رله دوم عمل کرده و برق 12 ولت به پایه 5 موتور برف پاکن میرسد.

نکته 1:رله های زرد رنگ کنار FCM مربوط به برف پاکن می باشد (30 آمپر 5 پایه).

نکته 2:رله های زرد رنگ پایه 4 به 3 در حالت عادی راه میدهد.

برف پاکن عقب اکوماکس

زمانی که راننده برف پاکن عقب را روشن میکند منفی از دسته برف پاکن خارج شده  و به پایه 11 سوکت 40 پایه مشکی BCM میرسد سپس BCM پایه 33 سوکت 40 پایه خود را منفی و برای تحریک رله موتور برف پاکن عقب ارسال می کند سپس بوبین رله عمل کرده و پلاتین آن می چسبد و برق 12 ولت برای موتور برف پاکن عقب ارسال می گردد.

بوق اکوماکس

آموزش سیستم اکوماکس

زمانی که راننده بوق میزند منفی از دسته چراغ یا غربیلک فرمان خارج شده و به پایه 14 سوکت 18 پایه سفید BCM میرسد سپس BCM  پایه 24 سوکت 40 پایه مشکی خود را منفی کرده که این منفی به پایه A2 رله (واقع در کنارFCM) میرسددر این رله پایه های A5وA1 دارای برق 12 ولت می باشد سپس بوبین رله عمل کرده پلاتین ان می چسبد و برق 12 ولت از پایه A3 خارج شده و به بوق می رسد.

نکته:این رله در کنار FCM می باشد ولی تحرک آن از BCM ( نود مرکزی ) می باشد.

قفل مرکزی اکوماکس

آموزش سیستم اکوماکس

گیرنده قفل مرکزی این مدل سیستم در داخل نود مرکزی BCMمی باشد.

قفل کردن :

زمانی که راننده دکمه قفل روی سوئیچ را فشار می دهد اطلاعات به صورت فرکانس به BCM میرسد حال BCM پایه B3 سوکت 15 پایه سفید خود را برق 12 ولت می کند و پایه B2  سوکت 15 پایه سفید دارای بدنه می ماند در این حالت پمپ درب ها قفل می شود.

باز کردن:

زمانی که راننده دکمه باز روی سوئیچ را فشار می دهد اطلاعات به صورت فرکانس به BCM میرسد حال BCM پایه B2 سوکت 15 پایه سفید خود را برق 12 ولت می کند و پایه B3 سوکت 15 پایه سفید دارای بدنه می ماند در این حالت پمپ درب ها باز می شود.

نکته :با جابجا شدن برق و بدنه، درب هاباز و قفل می شود.

جهت شناسایی و تعریف ریموت (سنکرون کردن) این مدل سیستم حتما می بایست از دستگاه دیاگ استفاده گردد.

نحوه شناسایی ریموت :

English:Diag–Iran Khodro–Select car–Multiplex–Eco Max–BCM–remote Learning

سپس دکمه قفل و باز را فشار می دهیم

فارسی:دیاگ—ایران خودرو—انتخاب نوع خودرو—مالتی پلکس—اکوماکس—نود مرکزی—تعریف ریموت—

سپس دکمه قفل و باز رافشار می دهیم.

 

نکته:

اگر درب صندوق باز باشد سوئیچ داخل درب صندوق متصل شده به منفی به پایه 5 سوکت 40 پایه مشکی BCM میرسد وBCM  آلارم درب صندوق باز می زند.

شیشه بالابر جلو اکوماکس

آموزش سیستم اکوماکس

نکته: در سیستم های اکوماکس از 2 مدل سیستم شیشه بالابر استفاده شده در برخی از مدل ها دارای یک رله در کنار BCM میباشد ولی برخی دیگر فاقد این رله می باشند.

عملکرد رله شیشه بالابر جلو:

هنگامی که راننده سوئیچ را باز میکند برق 12 ولت از پایه a5 سوکت 15 پایه  سفید BCM خارج شده و به پایه A1 رله شیشه بالابر می رسد در همین حال BCMپایه 23 سوکت 40 پایه مشکی خود را منفی کرده که این منفی به پایه A2 رله شیشه بالابر میرسد به این ترتیب بوبین این رله عمل کرده پلاتین آن می چسبد و برق 12 ولت از پایه A3 این رله خارج شده و به پایه A3 سوکت 7 پایه مشکی بالا می رسد.

شیشه بالابر راننده  از نوع دارای رله شیشه بالابر:

هنگامی که راننده شیشه بالابر جلو چپ را فعال میکند برق ومنفی از پایه B3 وA4 سوکت 7 پایه مشکی کلید شیشه بالابر خارج شده و به موتور شیشه بالابر چپ جلو می رسد در این حالت شیشه بالابر به سمت بالا حرکت میکند اگر کلید شیشه بالابر به سمت داخل یعنی پایین فشرده شود جای برق و بدنه باهم جابجا شده در نتیجه شیشه بالابر به سمت پایین حرکت میکند (برای درک مطلب به شیشه بالابر جلو مراجعه گردد)

شیشه بالابر شاگرد از نوع دارای رله شیشه بالابر :

هنگامی که شیشه بالابر جلو راست فعال گردد برق و منفی از پایه های B2 و 1B خارج شده و به موتور شیشه بالابر جلو راست می رسد در نهایت شیشه بالابر جلو راست بالا می رود حال اگر کلید شیشه بالابر شاگرد به سمت داخل یعنی پایین فشرده شود جای برق و بدنه با هم جابجا شده در نتیجه شیشه بالابر به سمت پایین حرکت می کند.

شیشه بالابر جلو از نوع بدون رله شیشه بالابر:

شیشه بالابر راننده هنگامی که راننده شیشه بالابر جلو چپ را به سمت بالا فعال می کند برق ۱۲ ولت از کلید شیشه بالابر خارج شده و به پایه A3 سوکت ۱۵ پایه مشکی BCM میرسد حال BCM پایه B5 سوکت ۱۵ پایه مشکی خود را برق ۱۲ ولت و پایه B4 دارای بدنه می شود در این حالت شیشه به سمت بالا حرکت می کند حال هنگامی که راننده شیشه بالابرجلو چپ رو به سمت پایین فعال می کند برق ۱۲ ولت از کلید شیشه بالابر خارج شده و به پایه A1 سوکت ۱۵ پایه مشکی BCM می رسد حال BCM پایه B4 سوکت ۱۵ پایه مشکی خود را برق ۱۲ ولت و پایه B5 را دارای بدنه می کند در این حالت شیشه به سمت پایین حرکت می کند.

شیشه بالابر شاگرد از نوع بدون رله شیشه بالابر:

هنگامی که کلید شیشه بالابر جلو راست (شاگرد) به سمت بالا کشیده می شود برق ۱۲ ولت از کلید شیشه بالابر خارج شده و به پایه A4 سوکت ۱۵ پایه مشکی BCM می رسد حال BCM پایه B3 سوکت ۱۵ پایه مشکی خود را برق ۱۲ ولت و پایه B2 دارای بدنه می شود در این حالت شیشه جلو راست به سمت بالاحرکت می کند ، حال هنگامی که کلید شیشه بالابر جلو راست به سمت پایین فشرده می شود برق ۱۲ ولت از کلید شیشه بالابر خارج شده و به پایه A2 می رسد حال BCM پایه B2 سوکت ۱۵ پایه مشکی خود را برق ۱۲ ولت و پایه 3B را دارای بدنه می کند در این حالت شیشه جلو راست به سمت پایین حرکت می کند

عملکرد شیشه بالابر عقب

آموزش سیستم اکوماکس

عملکرد رله شیشه بالابر عقب

زمانی که سوییچ باز می شود برق ۱۲ ولت به پایه ۲ و ۳ سوکت ۴۰ پایه مشکی BCMمی رسد حال BCM پایه ۲۳  سوکت ۴۰ پایه مشکی خود را منفی کرده که این منفی به پایه B2 رله شیشه بالابر عقب میرسد از طرف دیگر BCM پایه A5  سوکت ۱۵ پایه سفیدخود را برق ۱۲ ولت کرده که این برق به کلید قطع کن شیشه عقب می رسد اگر کلید وصل باشد برق از کلید عبور کرده و به پایه B1 رله شیشه بالابر عقب می رسد در این صورت رله عمل کرده و برق ۱۲ ولت به کلید شیشه بالابر های عقب می رسد.

زمانی که رله شیشه بالابر عقب فعال می شود برق ۱۲ ولت به کلید شیشه بالابر عقب چپ و راست رسیده و کلید دارای برق می شود.

شیشه بالابر عقب راست

در پایه های B3 و A1 و A4 کلید شیشه بالابر عقب راست دارای بدنه می باشد زمانی که کلید شیشه بالابر عقب راست به سمت بالا کشیده می شود برق از کلید خارج شده و از پایه دیگر منفی به موتور شیشه بالابر عقب راست می رسد و شیشه بالابر به سمت بالا حرکت می کند برای پایین بردن شیشه جای برق و بدنه جابجا می شود.

شیشه بالابر عقب چپ

در پایه های B3  و A1 و A4 کلید شیشه بالابر عقب چپ دارای بدنه می باشد  زمانی که کلید شیشه بالابر عقب چپ به سمت بالا کشیده می شود برق از کلید خارج شده و از پایه دیگر منقی به موتور شیشه بالابر عقب چپ می رسد و شیشه بالابر به سمت بالا حرکت می کند برای پایین بردن شیشه جای برق و بدن جابجا می شود.

گرمکن شیشه عقب و آبنه ها

آموزش سیستم اکوماکس

زمانی که راننده گرمکن شیشه عقب و آینه ها را فعال می کند منفی از پنل بخاری اتوماتیک خارج شده و به پایه ۲۹ سوکت ۴۰ پایه مشکی BCM می رسد حال BCM پایه ۳۴ سوکت ۴۰ پایه مشکی خود را منفی کرده که این منفی به رله گرمکن شیشه عقب می رسد در این رله در پایه های B1 و B3 دارای برق ۱۲ ولت می باشد ، به این ترتیب این رله عمل کرده و از پایه B5 برق ۱۲ ولت به گرمکن شیشه عقب و آینه ها ارسال می گردد.

این رله در کار BCM قرار دارد، رله آبی رنگ ۳۵ آمپر.

 

کولر اکوماکس

آموزش سیستم اکوماکس

سیستم تهویه (موتور بخاری و رله) :

زمانی که راننده سوییچ را باز می کند برق ۱۲ ولت به پایه A1 رله موتور بخاری رسیده ، در پایه ۵ این رله برق ۱۲۷+ دائم ، در پایه ۲ بدنه دائم می باشد به این ترتیب رله عمل کرده و از پایه ۳ برق ۱۲ ولت به پنل بخاری و موتور بخاری ارسال می گردد، در پایه A1 مقاومت بخاری بدنه دائم می باشد و با توجه به اطلاعاتی که پایه شماره ۱ پنل بخاری به مقاومت می رود منفی کم و زیاد شده در نتیجه موتور فن با دور کم یا زیاد کار می کند.

رله استفاده شده برای موتور بخاری از نوع ۴۰ آمپر مشکی رنگ و در کنار BCM می باشد.

تشریح عملکرد سیستم کولر:

زمانی که پنل بخاری روشن می شود   اطلاعات دمای اوپراتور توسط سنسور دمای اوپراتور به صفحه نمایشگر چند منظوره MFD ارسال میگردد پس این اطلاعات از طریق شبکه به FCM و BCM گزارش می شود، در همین حال اگر فشار گاز کولر که توسط سوییچ ۳ مرحله ای به ECU گزارش می شود مناسب باشد ECU اطلاعات خود را به FCM و BCM به اجرا در می آورد در این زمان اگر شرایط مناسب باشد FCM پایه B3 سوکت ۱۵ پایه مشکی خود را برق ۱۲ ولت کرده که در نهایت به کلاچ کمپرسور کولر می رسد و کلاچ آن عمل می کند.

نکته: با یکسره کردن سوسییچ سه مرحله ای کولر میتوان از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل نمود

کروز کنترل اکوماکس دنا

ورودی:

پایه ۹ سوکت ۱۸ پایه سفید BCM متصل به کلید کروز کنترل.

پایه ۱۰ سوکت ۱۸ پایه سفید BCM متصل به کلید کروز کنترل

خروجی :

خروجی منفی از پایه ۵ سوکت ۱۸ پایه سفید BCM برای تحریک رله کروز کنترل.

خروجی منفی از پایه ۶ سوکت ۱۸ پایه سفید BCM برای تحریک رله کروز کنترل.

خروجی منفی از پایه ۷ سوکت ۱۸ پایه سفید BCM برای تحریک رله کروز کنترل.

محل قرار گیری رله های کروز در مدل اکوماس کنار نود FCM نود جلوی خودرو می باشد که دارای ۳ عدد رله زرد رنگ می باشد.

نکات مهم اکوماکس

توجه: در خودر ۲۰۶ هاچ بک پایه ۳۰ سوکت ۴۰ پایه مشکیBCM  ورودی منفی از دسته برف پاکن (برف پاکن عقب) می باشد ولی در خودروی دنا و سمند و رانا پایه ۳۰ سوکت ۴۰ پایه مشکی BCM ورودی منفی از کلید صندوق پران می باشد ، پایه ۳۳ سوکت ۴۰ پایه مشکی BCM در خودروی ۲۰۶ هاچ بک منفی خروجی به رله برف پاکن عقب می باشد ولی در خودروی دنا، سمند و رانا پایه ۳۳ سوکت ۴۰ پایه مشکی منفی خروجی به رله صندوق پران می باشد.

۲- در سیستم اکوماکس کیلومتر پیمایش شده در دو نود، نود مرکزی ( BCM ) و نود آمپر ( ICN ) ثبت می گردد و اگر قطعه ای دیگر جایگزین آنها گردد ، بعد از پیمایش ۱۰ کیلومتر عدد بالاتر در آمپر نمایش داده می شود.

۳- بعد از دانلود نود های مالتی پلکس در این سیستم احتیاجی به تعریف سوييچ نمی باشد.

۴- در صورت اشتباه نشان دادن آمپر نود مرکزی و آمپر دانلود گردد.

۵- در صورت رگباری عمل کردن کلاچ کمپرسور کولر در خودروی ۲۰۶ و رانا به قسمت پیکره بندی FCM مراجعه نموده و گزینه p۲۰۷ را غیر فعال ( Disable ) گردد.

 

فیوزهای کنار BCM

آموزش سیستم اکوماکس

فیوز1 : صندلی برقی ۳۰ آمپر

فیوز ۲: برق سوييچ و سوکت عیب یابی ۱۰ آمپر

فیوز ۳: چراغ فندک ۱۰ آمپر

فیوز ۴: برق سوییچ برای رله ها و راهنما ۱۰ آمپر

فیوز ۵: رادیو ضبط ۱۰ آمپر

فیوز ۶: برق تغذيه BCM برای چراغ سقف ، چراغ استپ ، چراغ های عقب ۲۰ آمپر

فیوز ۷: تغذيه BCM برای چراغ های کوچک ، مه شکن عقب و راهنمای راست ۲۰ آمپر

فیوز ۸: قفل مرکزی ۳۰ آمپر

فیوز ۹: شیشه بالابر های عقب ۳۰ آمپر

فيوز ۱۰: شیشه بالابر های جلو ۳۰ آمپر

فیوز ۱۱: گرمکن شیشه عقب ۳۰ آمپر

فیوز ۱۲: فن بخاری ۳۰ آمپر

فیوز ۱۳: استارت ۳۰ آمپر

فیوز ۱۴: برق سوییچ ، ایربگ ۱۰ آمپر

فیوز ۱۵: برق سوییچ ، ای بی ای ۵ آمپر

فیوز ۱۶: برق مستقیم باتری برای کانکتور عیب یاب و رله ها و چراغ سقف و حافظه رادیو و ایموبلایزر ۱۰ آمپر

نکته: دقت گردد در سیستم های اکوماکس هر ۴ فیوز در یک بلوک قرار دارند و ممکن است طی تعمیرات قبلی جای بلوک ها با یکدیگر جابجا شده باشد پس به این نکته مهم دقت گردد تا نتیجه تست شما درست باشد ( ترجیحا تمامی فیوز ها کنترل گردد.)

فیوز های کنار FCM

آموزش سیستم اکوماکس

فیوز 1: برق سوییچ ۴۰ آمپر

فیوز ۲: مه شکن ، بوق ، پمپ شیشه شور ۳۰ آمپر

فیوز ۳: شیشه بالابر جلو و عقب ، رادیو پخش ۴۰ آمپر

فیوز ۴: برق تغذیه نود مرکزی ۳۰ آمپر

فیوز ۵: فن دور تند ۴۰ آمپر

فیوز ۶: فن دور کند ۳۰ آمپر

فیوز ۷: ای بی اس ۳۰ آمپر

فیوز ۸: ای بی اس ۳۰ آمپر

فیوز ۹: موتور تهویه و گرمکن شیشه عقب ۴۰ آمپر

فيوز ۱۰: برق تغذیه نود جلوی خودرو ، چراغ نور بالا راست ، چراغ کوچک جلو راست ، کلاچ کمپرسور کولر ۲۰ آمپر

فیوز ۱۱: برق تغذیه نود جلوی خودرو ، چراغ نور بالا چپ ، چراغ کوچک جلو چپ ۱۵ آمپر

فیوز ۱۲: برف پاکن ۳۰ آمپر

فيوز ۱۳: رزرو

فیوز ۱۴: تغذیه ECU موتور ۲۰ آمپر

فیوز ۱۵: پمپ بنزین ۱۰ آمپر

فیوز ۱۶: تغذیه ECU موتور ۱۰ آمپر

نکته: دقت گردد در سیستم های اکوماکس هر ۴ فیوز در یک بلوک قرار دارند و ممکن است طی تعمیرات قبلی جای بلوک ها با یکدیگر جابجا شده باشد پس به این نکته مهم دقت گردد تا نتیجه تست شما درست باشد ( ترجیحا تمامی فیوز ها کنترل گردد.)

پیکره بندی BCM اکوماکس

آموزش سیستم اکوماکس

١- نوع خودرو:
نوع خودرو به درستی انتخاب گردد، اگر اشتباه انتخاب گردد بعضی از قطعات همانند کولر، شیشه بالابرها ، صندوق پران ، سنسور دنده عقب و… ممکن است از کار بی افتند.
2-گیربکس اتوماتیک:
اگر خودرو دارای گیربکس اتوماتیک بود این گزینه فعال انتخاب گردد.
3- این گزینه غیرفعال انتخاب گردد.
4- سنسور دنده عقب:
اگر خودرو دارای سنسور دنده عقب بود این گزینه فعال انتخاب گردد.
5-حداقل سرعت اتوماتیک شیشه بالابر:
این گزینه غیرفعال می باشد.
6- حداکثر سرعت اتوماتیک شیشه بالابر:
این گزینه غیر فعال می باشد.
7- آنتی ترپ:
این گزینه غیر فعال می باشد.
8- وجود کیسه هوا:
این گزینه توسط کمپانی غیر قابل دسترسی می باشد.
9- حالت شیشه بالابر:
اگر گزینه FRH Auto enable انتخاب گردد، شیشه بالابر جلو راست به صورت اتوماتیک نیز بالا می رود ( به شرط اینکه کلید این قابلیت رو داشته باشد ).
10- نوع لامپ های کناری:
منظور لامپ های چراغ کوچک می باشد که می بایست ۶ لامپ انتخاب گردد ( ۲ لامپ چراغ کوچک جلو ، ۲ لامپ چراغ کوچک عقب ، ۲ لامپ پلاک ). |
11- نوع لامپ هاب چراغ ترمز :
خودرو سورن دارای لامپ های LED و خودرو رانا و ۲۰۶ و دنا دارای لامپ های چراغ ترمز استاندارد ( standard ) می باشد.
12- تعداد لامپ های دنده عقب:
برای خودرو ۲۰۶ ، دنا ، ۲۰۷ ، رانا، تعداد لامپ دنده عقب ۲ لامپ انتخاب گردد ولی برای سمند سورن ۱ لامپ انتخاب گردد
13- حالت هشدار:
این گزینه برای حالت دزدگیر می باشد ( به این شرط که درب های خودرو با ریموت بسته شود و اگر با سوییچ باز گردد دزدگیر ( بوق ) به صدا در می آید.
14- سایز چرخ ها:
می بایست به درستی انتخاب گردد ( خودروی ۲۰۶ دارای تایر با سایز 14R در حالت استاندارد و خودرو سمند در حالت استاندارد دارای تایر با سایز 15R ) می باشد، اگر به اشتباه انتخاب گردد به ازای هر عدد اختلاف (15, 14R کیلومتر نمایش داده شده در آمپر ۱۶ کیلومتر اختلاف با سرعت واقعی خودرو می باشد.
15- مسیر یاب ( GPS ):
اگر خودرو دارای GPS فابریک بود این گزینه فعال انتخاب گردد همانند ۲۰۷ و دنا، ولی اگر دارای GPS نبود این گزینه غیر فعال باشد.
16- سنسور شوک:
به دلیل عدم نصب این قطعه بر روی خودرو این گزینه غير فعال انتخاب گردد.
17- نوع لامپ مه شکن عقب:
خودرو سورن دارای ۱ لامپ مه شکن عقب و خودروی سمند LX دارای دو لامپ مه شکن عقب می باشد.

پیکره بندی FCM اکوماکس

آموزش سیستم اکوماکس

۱- نوع خودرو:
این گزینه توسط کمپانی غیر فعال می باشد.
٢- شیشه بالابر جلو:
این گزینه توسط کمپانی غیر فعال می باشد.
۳- برف پاکن عقب :
در خودرو هاچ بک ( HB ) این گزینه فعال انتخاب گردد، و در خودرو های صندوق دار ( SD ) این گزینه غير فعال انتخاب گردد.
۴- رفلکتور دوبل :
این آپشن اگر فعال باشد در زمان نور بالا زدن نور پایین نیز همزمان با آن روشن می شود.
۵- پژو ۲۰۷ ( P۲۰۷ ):
این گزینه فقط برای خودرو ۲۰۷ فعال باشد اگر به اشتباه در خودروی ۲۰۶ فعال شود کمپرسور کولر در حالت کارکردن در جا به صورت رگباری قطع و وصل می شود.
۶- چراغ روز ( DRL ):
این گزینه برای خودرو پژو ۲۰۷ که دارای چراغ های روز ( day | light ) می باشد فعال انتخاب گردد.

پیکره بندی ICN اکوماکس

آموزش سیستم اکوماکس

1-گیربکس اتوماتیک:
اگر خودرو دارای گیربکس اتوماتیک بود این گزینه بله ( Yes ) قرار گیرد.
2-نوع سوخت:
اگر خودرو تک سوز بود این گزینه بر روی Monofuel قرار گیرد ، اگر دوگانه سوز بود بر روی bifuel قرار گیرد.
3-سنسور دمای محیط:
این گزینه بله ( Yes ) انتخاب گردد.
4-نوع تاریخ:
برای تاریخ شمسی گزینه Iranian انتخاب گردد.
5-ساعت:
برای نمایش ساعت در آمپر خودرو دنا و سمند این گزینه بله ( Yes ) انتخاب گردد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *