آموزش

آموزش اکوماکس سازه پویش

آموزش اکوماکس سازه پویش

مالتی سازه پویش

اجزا سیستم مالتی سازه پویش

1- نود مرکزی ( BCM )

آموزش اکوماکس سازه پویش

۲- نود جلوی خودرو و بدنه ( EBCM )

آموزش اکوماکس سازه پویش

۳- آمپر ( ICN)

آموزش اکوماکس سازه پویش

۴-صفحه نمایشگر چندمنظوره ( MFD)

آموزش اکوماکس سازه پویش

 

 

نود مركزي SBCM

آموزش اکوماکس سازه پویش

محل قرار گیری : زیر داشبورد

وظایف :

١- خواندن حالت های دسته چراغ

۲- خواندن حالت های دسته برف پاکن

٣- عملکرد راهنما ، فلاشر ، مه شکن عقب ، چراغ ترمز

۴- خواندن حالت های کلید های فلاشر ، قفل مرکزی.

۵- عملکرد شیشه شور جلو و عقب

۶- عملکرد برف پاکن عقب

۷- گیرنده ریموت

۸- عملکرد قفل مرکزی

۹- عملکرد رله شیشه بالابرهای جلو و عقب

۱۰- عملکرد گرمکن شیشه عقب

۱۱- عملکرد چراغ سقفی

نود جلوی خودرو و بدنه EBCM

آموزش اکوماکس سازه پویش

محل قرارگیری : کنار باتری

وظایف :

١- عملکرد چراغ های کوچک جلو و عقب و پلاک

۲- عملکرد نور پایین و بالا

٣- عملکرد مه شکن جلو

۴- عملکرد برف پاکن جلو

۵- عملکرد بوق

۶- عملکرد کلاچ کمپرسور کولر

 آمپر ICN

آموزش اکوماکس سازه پویش

وظایف:

۱- اعلام هشدارها

۲- نمایشگر دور موتور ، سرعت خودرو ، دمای آب ، میزان سطح سوخت ، نمایشگر میزان کیلومتر پیمایش شده خودرو

صفحه نمایشگر چند منظوره MFD

آموزش اکوماکس سازه پویش

وظایف:

۱- آلارم دربها باز

۲- ساعت و تاریخ

٣- کامپیوتر سفری

پین اوت (SBCM) مالتی سازه پویش

آموزش اکوماکس سازه پویش

سوکت ۱۴ پایه مشکی:

۱ – ۱۲ ولت دایم

۲- ۱۲ ولت بعد سوییچ

٣- خروجی ۱۲ ولت چشمک زن برای راهنمای چپ

۴- ۱۲ ولت برای چراغ سقفی

۵- خروجی ۱۲ ولت برای چراغ ترمز

۶- منفی دائم

۷- منفی دائم

۸- ۱۲ ولت دائم

۹- ۱۲ ولت بعد سوییچ

۱۰- خروجی ۱۲ ولت چشمک زن برای راهنمای راست

۱۱- خالی

۱۲- خروجی ۱۲ ولت برای مه شکن عقب

۱۳- خروجی ۱۲ ولت برای چراغ ترمز

۱۴: منفی دائم

سوکت ۴۰ پایه خاکستری

1- شبکه ( ارتباط با  BCM )

۲- شبکه (ارتباط با ebcm)

۳- شبکه (ارتباط با icn  )

۴- خالی

۵- خالی

۶- منفی از کلید فلاشر

۷- منفی از کلید بوق

۸- منفی از کلید قفل مرکزی ( روی داشبورد)

9 – خالی

۱۰- منفی از فشنگی دنده عقب

۱۱- شبکه ( ارتباط با  BCM )

۱۲- شبکه (ارتباط با ebcm )

۱۳- شبکه (ارتباط با icn)

۱۴- خالی

۱۵- خالی

۱۶- منفی از کلید صندوق پران

۱۷- منفی از سوییچ لادری درب صندوق

۱۸- خالی

۱۹- برق  12 ولت

۲۰- برق ولت از استپ ترمز

۲۱- شبکه ( ارتباط با ecu ,abs , کانکتور عیب یاب)

۲۲- منفی از کلید گرمکن شیشه عفب

۲۳- منفی از دسته برف پاکن ( برف پاکن عقب )

۲۴- منفی از سوییچ لادری درب موتور

۲۵- منفی از سوییچ لادری درب جلو چپ ( قفل سوییچی)

۲۶- منفی از سوییچ لادری درب جلو راست ( قفل سوییچی )

۲۷- منفی از سوییچ لادری درب جلو چپ

۲۸- منفی از سوییچ لادری درب جلو راست

۲۹- منفی از سوییچ لادری درب عقب راست

۳۰- منفی از سوییچ لادری عقب چپ

۳۱- شبکه ( ارتباط با ecu , abs , کانکتور عیب یابی)

۳۲- خالی

۳۳- منفی از دسته برف پاکن ( شیشه شور عقب )

۳۴- ورودی کلید شیشه بالابر

۳۵- ورودی کلید شیشه بالابر

۳۶- منفی از کلید شیشه بالابر

۳۷- منفی از کلید شیشه بالابر

۳۸- منفی از کلید شیشه بالابر

۳۹- منفی از کلید شیشه بالابر

۴۰- ورودی از سنسور هشدار دنده عقب

سوکت ۴۰ پایه سفید:

1- منفی برای تحریک رله قفل کن درب ها

۲- منفی برای تحریک رله باز کن درب ها

۳- منفی برای تحریک رله شیشه بالابر جلو

۴- منفی برای تحریک رله شیشه بالابر عقب

۵- منفی برای تحریک رله اکومد

۶-منفی برای تحریک رله برف پاکن عقب

۷- خالی

۸- خالی

۹- خالی

۱۰- خالی

۱۱- اطلاعات سنسور اواپراتور

۱۲- منفی از دسته چراغ ( راهنما چپ )

۱۳- منفی از دسته چراغ ( راهنما راست )

۱۴- منفی از دسته چراغ (مه شکن جلو )

۱۵- منفی از دسته چراغ( مه شکن عقب)

۱۶- منفی از دسته برف پاکن ( دور کند )

۱۷- منفی از دسته چراغ ( نور بالا )

۱۸- منفی از دسته چراغ ( چراغ کوچک)

۱۹- منفی از دسته چراغ ( نور پایین )

۲۰- خالی

۲۱- منفی از سوییچ سطح روغن ترمز

۲۲- منفی از پنل بخاری (گرمکن شیشه عقب و آینه ها )

۲۳- بک آپ برف پاکن عقب (نقطه صفر )

۲۴- منفی از سوییچ ترمز دستی

۲۵- منفی از سوییچ پریز کمربند ( چراغ کمربند)

۲۶- ارتباط با یونیت ایربگ

۲۷- منفی از دسته برف پاکن ( دور کند تایمری )

۲۸- منفی از دسته برف پاکن ( شیشه شور جلو )

۲۹- خالی

۳۰- خالی

۳۱- خط ایموبلایزر

۳۲- منفی از دسته برف پاکن ( دور تند)

۳۳- منفی تحریک برای رله شیشه شور عقب

۳۴- منفی تحریک برای رله شیشه شور جلو

۳۵- منفی برای تحریک رله گرمکن شیشه عقب

۳۶- منفی برای تحریک رله پنل بخاری اتوماتیک

۳۷- خالی

۳۸- خالی

۳۹- خروجی ۱۲ ولت برای چراغ کلید صندوق پران

۴۰- خروجی ۱۲ ولت برای چراغ کلید قفل مرکزی

پین اوت EBCM مالتی سازه پویش

آموزش اکوماکس سازه پویش

سوکت ۱۴ پایه مشکی:

١- خروجی ۱۲ ولت به کلاچ کمپرسور کولر

۲- آژیر

٣- خالی

۴- ورودی اطلاعات سرعت خودرو

۵- ورودی اطلاعات سطح سوخت

۶- خروجی ۱۲ ولت برای مه شکن جلو

۷- خروجی ۱۲ ولت برای مه شکن جلو

۸- برق ۱۲ ولت دائم

۹- خالی

۱۰- خالی

۱۱- خالی

۱۲- خالی

۱۳- خالی

۱۴- خالی

سوکت ۲۶ پایه خاکستری:

١- خروجی ۱۲ ولت برای نور بالا

۲- خروجی ۱۲ ولت برای نور پایین

٣- خالی

۴- نقطه صفر برف پاکن جلو

۵- اطلاعات فشنگی روغن

۶- خالی

۷- خالی

۸- شبکه( ارتباط با bcm  )

۹- شبکه (ارتباط با bcm )

۱۰- خالی

۱۱- برق ۱۲ ولت بعد از سوییچ

۱۲- خروجی ۱۲ ولت برای نور بالا

۱۳- خروجی ۱۲ ولت برای نور پایین

۱۴- خالی

۱۵- خالی

۱۶- خالی

۱۷- منفی تحریک برای عملکرد رله دور تند برف پاکن

۱۸- منفی تحریک برای عملکرد رله چراغهای کوچک

۱۹- منفی تحریک برای عملکرد رله دور کند برف پاکن

۲۰- منفی برای تحریک رله بوق

۲۱- اطلاعات سطح سوخت

۲۲- ورودی برق ۱۲ ولت از فشنگی دنده عقب

۲۳- ورودی آلترناتور

۲۴- برق

۱۲ ولت

۲۵- برق ۱۲ ولت دائم

۲۶- برق ۱۲ ولت دائم

رله ها

جعبه رله و فیوز IPFERB

آموزش اکوماکس سازه پویش

رله ۱- رله فن تهویه = قهوه ای

رله ۲- رله برقICN , (FCM ) EBCM و بخاری = سبز

رله ۳- رله اکومد ( ECO MODE ) = قهوه ای

رله ۴-رله گرمکن شیشه عقب و آینه ها=سبز

رله ۵- رله پمپ شیشه شور جلو =خاکستری

رله ۶- رله پمپ شیشه شورعقب=خاکستری

رله ۷- رله برق شیشه بالابرهای جلو=قهوه ای

رله ۸- رله برق شیشه بالابرهای عقب= قهوه ای

رله ۹- رله صندوق پران رانا؛ برف پاکن عقب ۲۰۶=خاکستری

رله ۱۰- رله باز کردن قفل مرکزی ( خاکستری)

رله ۱۱- رله قفل کردن قفل مرکزی (خاکستری)

 رله های کنار نود جلوی خودرو EBCM

آموزش اکوماکس سازه پویش

رله ۱- رله پمپ بنزين = سبز

رله ۲- رله اصلی = مشکی و قهوه ای

رله ۳- رله چراغ های کوچک = قهوه ای

رله ۴- رله بوق = قهوه ای

رله ۵- رله دور کند برف پاکن= زرد

رله ۶ – رله دور تند برف پاکن = زرد

چراغ کوچک

آموزش اکوماکس سازه پویش

زمانی که راننده چراغ کوچک را روشن میکند منفی از دسته چراغ خارج شده و به پایه ۱۸ سوکت ۴۰ پایه سفید Bcm می رسد، سپس bcm از طریق شبکه به fcm گزارش میدهد، حال fcm پایه ۱۸ سوکت ۲۶   پایه خاکستری خود را منفی کرده که این منفی به رله چراغ های کوچک می رسد، به این ترتیب بوبین رله عمل کرده پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت برای چراغ های کوچک جلو و عقب و پلاک خودرو ارسال میگردد.

نور پایین

آموزش اکوماکس سازه پویش

زمانی که راننده نور پایین را روشن می کند منفی از دسته چراغ خارج شده و به پایه ۱۹ سوکت ۴۰ پایه سفید bcm می رسد، سپس bcm از طریق شبکه به ebcm گزارش می دهد، حال ebcm پایه ۲ و پایه 13   سوکت ۲۶ پایه خاکستری خود را برق ۱۲ ولت برای چراغ های نور پایین ارسال می کند.

نور بالا

آموزش اکوماکس سازه پویش

زمانی که راننده نور بالا را روشن می کند منفی از دسته چراغ خارج شده و به پایه ۱۷ سوکت ۴۰ پایه سفید bcm می رسد سپس bcm از طریق شبکه به ebcm گزارش می دهد، حال ebcm پایه ۱ و پایه 12 سوکت ۲۶ پایه خاکستری خود را برق ۱۲ ولت برای چراغ های نور بالا ارسال می کند.

راهنما فلاشر

آموزش اکوماکس سازه پویش

راهنما چپ : زمانی که راننده راهنمای چپ را فعال میکند منفی از دسته چراغ خارج شده و به پایه ۱۲ سوکت ۴۰ پایه سفید bcm می رسد، حال bcm از پایه ۳ سوکت ۱۴ پایه مشکی خود برق ۱۲ ولت چشمک زن برای راهنمای چپ ارسال می کند.

راهنما راست: زمانی که راننده راهنمای راست را فعال می کند منفی از دسته چراغ خارج شده و به پایه ۱۳  سوکت ۴۰ پایه سفید bcm می رسد حال bcm از پایه ۱۰ سوکت ۱۴ پایه مشکی خود برق ۱۲ ولت چشمک زن برای راهنمای راست ارسال می کند.

فلاشر: زمانی که راننده دکمه فلاشر روی داشبورد را می زند منفی از کلید فلاشر خارج شده و به پایه ۶ سوکت ۴۰ پایه خاکستری bcm می رسد، حال bcm از پایه ۳ و ۱۰ سوکت ۱۴ پایه مشکی خود برق ۱۲ ولت چشمک زن برای راهنمای چپ و راست ارسال می کند.

مه شکن جلو

آموزش اکوماکس سازه پویش

زمانی که راننده مه شکن جلو را روشن می کند منفی از دسته چراغ خارج شده و به پایه ۱۴ سوکت ۴۰ پایه سفید bcm می رسد ، حال bcm از طریق شبکه به ebcm گزارش می دهد، در این زمان ebcm از پایه های ۶ و ۷ سوکت ۱۴ پایه مشکی خود برق ۱۲ ولت برای مه شکن جلو ارسال می کند.

مه شکن عقب

زمانی که راننده مه شکن عقب را روشن می کند منفی از دسته چراغ خارج شده و به پایه ۱۵ سوکت ۴۰ پایه سفید bcm می رسد ، حال bcm از پایه ۱۲ سوکت ۱۴ پایه مشکی خود برق ۱۲ ولت برای مه شکن عقب ارسال می کند.

چراغ ترمز

آموزش اکوماکس سازه پویش

در پایه ۲ سوکت ۴ پایه سفید استپ ترمز برق ۱۲ ولت بعد از سوییچ می باشد ، زمانی که راننده پدال ترمز را فشار می دهد پلاتین داخل استپ ترمز بهم چسبیده و این برق به پایه ۲۰ سوکت ۴۰ پایه خاکستری bcm و همچنین مستقیم به چراغ سوم ترمز می رسد ، در این زمان bcm از پایه های ۵ و ۱۳ سوکت ۱۴ پایه مشکی خود برق ۱۲ ولت برای چراغ های ترمز عقب ارسال می کند.

چراغ دنده عقب

آموزش اکوماکس سازه پویش

در پایه ۱ سوکت فشنگی دنده عقب برق ۱۲ ولت بعد از سوییچ می باشد ، زمانی که راننده دنده عقب می زند پلاتین داخل فشنگی بهم چسبیده و این برق ۱۲ ولت مستقیم به چراغ های دنده عقب و همچنین به پایه ۲۲ سوکت ۲۶ پایه خاکستری ebcm می رسد.

استارت

آموزش اکوماکس سازه پویش

زمانی که راننده استارت می زند برق ۱۲ ولت از سوییچ خارج شده و مستقیم بعد از گذشت از فیوز کنار ebcm به اتوماتیک استارت می رسد.

شیشه شور جلو SD

آموزش اکوماکس سازه پویش

زمانی که راننده شیشه شور جلو را می زند منفی از دسته برف پاکن خارج شده و به پایه ۲۸ سوکت ۴۰ پایه سفید bcm می رسد حال bcm از پایه ۳۴ سوکت ۴۰ پایه سفید خود منفی برای تحریک رله پمپ شیشه شور ( واقع در جعبه رله IPFRB ) می فرستد به این ترتیب بوبین رله عمل کرده پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت به پمپ شیشه شورارسال می گردد.

شیشه شور عقب HB

زمانی که راننده شیشه شور عقب را فعال می کند منفی از دسته برف پاکن خارج شده و به پایه ۳۳ سوکت ۴۰ پایه خاکستری bcm می رسد حال bcm از پایه ۳۳ سوکت ۴۰ پایه سفید خود منفی برای تحریک رله پمپ شیشه شور عقب ( واقع در جعبه رله IPFRB ) می فرستد به این ترتیب بوبیت رله عمل کرده پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت به پمپ شیشه شور ( پایه ۱) ارسال می گردد.

برف پاکن جلو

آموزش اکوماکس سازه پویش

دور کند لحظه ای :

( دسته برف پاکن به سمت پایین فشرده شود ) زمانی که راننده برف پاکن را به صورت دور کند لحظه ای می زند منفی از دسته برف پاکن خارج شده و به پایه ۱۶ سوکت ۴۰ پایه سفید bcm می رسد ، حال bcm از طریق شبکه به ebcm گزارش می دهد ، در این زمان

ebcm از پایه ۱۹ سوکت ۲۶ پایه خاکستری خود منفی برای تحریک رله دور کند برف پاکن ارسال می کند به این ترتیب بوبین رله عمل کرده پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت به پایه ۴ موتور برف پاکن ارسال می گردد و تا زمانی که راننده دست خود را روی دسته برف پاکن فشار می دهد این عمل انجام می گردد.

دور کند تایمری:

( یعنی دسته برف پاکن یک پله به سمت بالا زده شود ) زمانی که راننده برف پاکن را به صورت دور کند تایمری می زند منفی از دسته برف پاکن خارج شده و به پایه ۲۷ سوکت ۴۰ پایه سفید bcm می رسد ، حالbcm از طریق شبکه به ebcm گزارش میدهد ، در این زمان ebcm از پایه ۱۹ سوکت ۲۶ پایه خاکستری خود ( در زمان مشخص شده هر ۵ ثانیه ) منفی برای تحریک رله دور کند برف پاکن ارسال میکند، به این ترتیب بوبین رله عمل کرده پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت به پایه ۴ موتور برف پاکن ارسال می گردد.

دور کند معمولی :

زمانی که راننده برف پاکن را به صورت دور کند می زند منفی از دسته چراغ خارج شده و به پایه ۱۶ سوکت ۴۰  پایه سفید bcm ( به صورت دائم ) می رسد به این ترتیب bcm از طریق شبکه به ebcm گزارش می دهد ، حال ebcm از پایه ۱۹ سوکت ۲۶ پایه خاکستری خود منفی برای تحریک رله دور کند ارسال می کند ، به این ترتیب بوبین رله عمل کرده پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت به پایه ۴ موتور برف پاکن ارسال می گردد.

دور تند:

زمانی که راننده برف پاکن را به صورت دور تند می زند  منفی از دسته برف پاکن خارج شده و به پایه 32 سوکت ۴۰ پایه سفید bcm می رسد ، حال bcm از طریق شبکه به ebcm گزارش میدهد ، به این ترتیبebcm از پایه ۱۷ سوکت ۲۶ پایه خاکستری خود منفی برای تحریک رله دور تند ارسال می کند ، به این ترتیب بوبین رله عمل کرده پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت به پایه ۵ موتور برف پاکن ارسال می گردد. ( در این حالت ebcm پایه ۱۷ خود را نیز منفی کرده است ).

برف پاکن عقب HB

زمانی که راننده برف پاکن عقب را می زند منفی از دسته برف پاکن خارج شده و به پایه ۲۳ سوکت ۴۰ پایه خاکستری bcm می رسد ، سپس bcm از پایه ۶ سوکت ۴۰ پایه سفید خود منفی برای تحریک رله برف پاکن عقب ( این رله در جعبه رله IPFRB می باشد ) می فرستد به این ترتیب بوبین رله عمل کرده پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت به پایه ۱ موتور برف پاکن عقب ارسال می گردد.

بوق

آموزش اکوماکس سازه پویش

زمانی که راننده بوق میزند منفی به پایه ۷ سوکت ۴۰ پایه خاکستری bcm می رسد ، حال bcm از طریق شبکه به ebcm گزارش می دهد ، در این زمان

ebcm پایه ۲۰ سوکت ۲۶ پایه خاکستری خود منفی برای تحریک رله بوق ارسال می کند به این ترتیب بوبین رله عمل کرده پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت برای بوق ارسال می گردد.

قفل مرکزی

آموزش اکوماکس سازه پویش

قفل کردن

زمانی که راننده دکمه قفل روی ریموت را می زند فرکانس از ریموت به bcm می رسد ، حال bcm از پایه ۱ سوکت ۴۰ پایه سفید خود منفی برای تحریک رله قفل کن میفرستد به این ترتیب بوبین رله عمل کرده پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت برای محرک درب ها ارسال می گردد. ( این رله در جعبه رله IPFRB می باشد).

باز کردن

زمانی که راننده دکمه باز روی ریموت را می زند فرکانس از ریموت به bcm می رسد، حال bcm از پایه ۲ سوکت ۴۰ پایه سفید خود منفی برای تحریک رله باز کن میفرستد به این ترتیب بوبین رله عمل کرده پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت برای محرک درب ها ارسال می گردد ( این رله در جعبه رله IPFRB می باشد ).

شیشه بالابر جلو

آموزش اکوماکس سازه پویش

عملکرد رله شیشه بالابر جلو : این رله در جعبه رله IPFRB قرار دارد زمانی که راننده سوییچ را باز میکند bcm پایه ۳ سوکت ۴۰ پایه سفید خود را منفی کرده که این منفی به رله شیشه بالابر جلو می رسد به این ترتیب بوبین رله عمل کرده پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت به کلید شیشه بالابر ارسال میگردد.

 

شیشه بالابر جلو :

در حالت عادی هر دو پایه موتور شیشه بالابر منفی می باشد ، زمانی که راننده کلید شیشه بالابر را به سمت سمت بالا می زند برق ۱۲ ولت از کلید شیشه بالابر خارج شده و یکی از پایه های موتور شیشه بالابر جلو می رسد و پایه دیگر در همان حالت منفی باقی می ماند به این ترتیب شیشه بالابر می رود، وبرای پایین آوردن شیشه عکس بالا عمل می کند.

شیشه بالابر عقب

 

عملکرد رله شیشه بالابر عقب : این رله در جعبه رله IPFRB قرار دارد زمانی که راننده سوییچ را باز میکند bcm پایه ۴ سوکت ۴۰ پایه سفید خود را منفی کرده که این منفی به رله شیشه بالابر جلو می رسد به این ترتیب بوبین رله عمل کرده پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت به کلید قفل کن شیشه های عقب میرسد اگر کلید غیرفعال باشد برق ۱۲ ولت از این کلید خارج شده و در نهایت به کلید شیشه بالابر های عقب ارسال میگردد.

شیشه بالابر عقب :

در پایه های ۲ این کلیدها برق ۱۲ ولت از رله شیشه بالابر عقب می باشد، در حالت عادی هر دو پایه موتور شیشه بالابر منفی می باشد ، زمانی که راننده کلید شیشه بالابر را به سمت بالا می زند برق ۱۲ ولت از کلید شیشه بالابر خارج شده و یکی از پایه های موتور شیشه بالابر جلو می رسد و پایه دیگر در همان حالت منفی باقی می ماند به این ترتیب شیشه بالابر می رود، و برای پایین آوردن شیشه عکس بالا عمل می کند.

گرمکن شیشه عقب

آموزش اکوماکس سازه پویش

زمانی که راننده دکمه گرمکن شیشه عقب روی پنل بخاری را می زند منفی از پنل بخاری خارج شده و به پایه ۲۲ سوکت ۴۰ پایه سفید bcm می رسد ، حالbcm از پایه ۳۵ سوکت ۴۰ پایه سفید خود منفی برای تحریک رله گرمکن شیشه عقب و آینه ها ارسال می کند ، به این ترتیب این رله عمل کرده پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت به گرمکن شیشه عقب ارسال میگردد. ( این رله در جعبه رله IPFRB می باشد ).

نکته: اگر خودرو دارای پنل بخاری اتوماتیک باشد در جعبه رله IPERB یک عدد رله برای برق پنل بخاری استفاده شده است.

سیستم تهویه مطبوع

رله موتور تهویه: در پایه ۵ این رله برق ۱۲ ولت دائم می باشد ، پایه ۲  منفی دائم ، پایه ۱ برق ۱۲ ولت بعد از سوییچ می باشد ، زمانی که راننده سوییچ را باز می کند برق از سوییچ خارج شده و به بوبین رله موتور بخاری می رسد به این ترتیب بوبین رله عمل کرده پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت به موتور بخاری ارسال می گردد ، زمانی که راننده دور موتور بخاری را تعیین می کند منفی از پنل بخاری خارج شده و به دیمر تنظيم دور بخاری می رسد به این ترتیب موتور بخاری با دور کم یا زیاد عمل می کند.

کولر : اطلاعات سنسور دمای اواپراتور به صفحه نمایشگر چند منظوره MFD گزارش می شود ، سپس MFD از طریق شبکه این اطلاعات را به پنل بخاری گزارش می دهد ، در این زمان MFD اطلاعات اواپراتور را به ICN از طریق شبکه و از ICN به BCM به اجرا در می آورد. در این زمان فشار گاز کولر توسط سوییچ سه مرحله ای کولر به ECU گزارش می شود و ECU نیز این اطلاعات را از طریق شبکه به BCM گزارش میدهد،حال BCM از طریق شبکه این اطلاعات را به EBCM گزارش می دهد ، حال اگر تمام شرایط برای کولر محيا باشد ، EBCM از پایه ۱ سوکت ۱۴ پایه مشکی خود برق ۱۲ ولت به کلاچ کمپرسور کولر ارسال می کند.

ترفند: اگر پایه ۱ و ۳ سوییچ سه مرحله ای را یکسره کردید و کولر راه افتاد یا فشار گاز کولر کم است. یا سوییچ سه مرحله ای کولر معیوب است.

 

 

جعبه فیوز IPFRB 

آموزش اکوماکس سازه پویش

فیوز 1: رزرو

فیوز ۲: موتور تهویه ۵ آمپر

فیوز : برق پنل بخاری؛ نودجلو خودرو ۵ آمپر

فیوز ۴: موتور برف پاکن عقب ۵ آمپر

فيوز ۵: چراغ پشت ( ۵ (Back light آمپر

فیوز ۶: مدولاتوره ) ABS آمپر)

فیوز ۷: ایربگ ۱۰ آمپر

فیوز ۸: برق سوییچ مرحله ۲و۳ برای آمپر؛ ایموبلایزر؛ کانکتورعیب یاب؛ Bcm; Ecu

۵ آمپر

فیوز 9: پمپ شیشه شور ۵ آمپر

فيوز10 : برق بعد از سوییچ مرحله اولا برای آمپر – نودمرکزی- صفحه نمایشگر چند منظوره ۵ آمپر

فیوز۱۱ : چراغ دنده عقب ۱۰ آمپر

فیوز۱۲ : چراغ ترمز ۵ آمپر

فیوز۱۳ : سوییچ سه مرحله ای ۱۰ آمپر

فیوز۱۴ : چراغ سقفی چراغ صندوق عقب ۵ آمپر

فیوز۱۵ : چراغ زیرسیگاری ۲۰ آمپر

فیوز۱۶ : برق رادیوضبط ۱۰ آمپر

فيوز۱۷ : رزرو

فیوز۱۸ : رزرو

فیوز۱۹: رزرو

فيوز۲۰ : رزرو

فيوز۲۱ : رزرو

فیوز ۲۲ : رزرو

فیوز ۲۳ : گرمکن آینه ۵ آمپر

فیوز۲۴ : گرمکن شیشه عقب ۲۰ آمپر

فیوز۲۵ : محرک درب ها و صندوق عقب ۳۰ آمپر

فیوز۲۶ : برق۲۰) .Bcm آمپر)

فیوز ۲۷ : برق باتری صفحه نمایشگر چند منظورهآمپر – رله بوبین آمپر و پنل بخاری ۵ آمپر

فیوز ۲۸ : برق۲۰) Bcm آمپر)

فیوز ۲۹ : برق باتری کانکتور عیب یاب – یونیت ایموبلایزر ۵ آمپر

فیوز30 : رادیو- برق حافظه- ضبط ۱۰ آمپر

فیوز ۳۱: رزرو

فیوز ۳۲: رزرو

فیوز ۳۳: فیوز رله بخاری ۴۰ آمپر

فیوز ۳۴: فیوز رله شیشه بالابر جلو ۴۰ آمپر

فيوز ۳۵ : فیوز رله شیشه بالابر عقب ۴۰ آمپر

فیوز ۳۶: رزرو

فیوز ۳۷: رزرو

فیوز های کنار EBCM 

آموزش اکوماکس سازه پویش

فيوز1 : برق قبل ازسوییچ ۴۰ آمپر

فیوز2 : برق۲۰ )FCM آمپر)

فیوز3 : برق ۲۰) FCM آمپر)

فيوز ۴: برق ۲۰ ) FCM آمپر)

فیوز ۵ : فیوز رله چراغ های جانبی ۱۰ آمپر

فیوز۶: رزرو

فیوز ۷: برق ۴۰) ABS آمپر)

فیوز ۸: برق ۳۰) ABS آمپر)

فیوز ۹: فیوز رله فن (۴۰ آمپر)

فیوز ۱۰: برق اصلی رله ها و فیوزهای داخل اتاق ۷۰آمپر

فیوز ۱۱: فیوز رله بوق۲۰ آمپر

فیوز ۱۲: اتوماتیک استارت ۳۰ آمپر

فیوز ۱۳: رزرو

فیوز ۱۴: رله برف پاکن ۲۰ آمپر

فیوز ۱۵: سنسور اکسیژن ۱۰ آمپر

فیوز ۱۶: رله دوبل ۲۰ آمپر

فیوز ۱۷: رله دوبل ۱۰ آمپر

فیوز ۱۸: )۴۰ECU آمپر)

پیکره بندی BCM مالتی سازه پویش

آموزش اکوماکس سازه پویش

1- کد شناسایی خودرو ( vin ): غیر قابل دسترسی می باشد.
۲- سنسور شوک: به دلیل عدم نصب این قطعه بر روی خودرو گزینه غير فعال (absent)انتخاب گردد.
٣- قفل اتوماتیک درب ها وقتی سرعت به حد خاصی می رسد: این آپشن زمانی که فعال باشد بعد از حرکت خودرو درب ها به صورت اتوماتیک قفل می شوند.
۴- مقدار سرعت برای قفل اتوماتیک: به عنوان مثال اگر عدد ۱۰ انتخاب گردد ، سرعت خودرو به ۱۰ کیلومتر که می رسد درب ها اتوماتیک قفل می شود.
۵- قفل اتوماتیک درب ها بعد از باز کردن درب ها:| اگر درب ها توسط ریموت باز شود ولی اقدامی برای باز کردن درب نشود ، درب ها به طور اتوماتیک قفل خواهند شد و عددی که در قسمت ثبت می شود میزان زمان این حالت می باشد.
۶- حداقل دفعات سرعت چشمک زدن: این گزینه تعداد دفعات چشمک زدن چراغ راهنما هنگامی که یکبار دسته راهنما به سمت پایین یا بالا زده می شود.
۷- نوع تایر: این گزینه حتما به درستی انتخاب گردد ( با توجه به سایز تایری که زیر خودرو می باشد ) اگر اشتباه انتخاب گردد، میزان سرعت نمایش داده شده روی آمپر با سرعت واقعی خودرو اختلاف دارد.
۸- باز کردن توسط نگه داشتن سوییچ حاضر: غير قابل دسترسی می باشد.
۹- نوع خودرو: حتما می بایست به درستی انتخاب گردد ، اگر اشتباه | انتخاب گردد ممکن است عیب هایی از قبیل عدم عملکرد کولر خودرو ، شیشه بالابرها و … به وجود آید.
۱۰- دابل رفلکتور: این آپشن اکر فعال باشد در زمان نور بالا زدن نور پایین نیز همزمان با آن روشن می شود.
۱۱- نوع موتور این گزینه حتما به درستی انتخاب گردد.
۱۲- سنسور پارک تعداد سنسور های دنده عقب برای این قسمت مشخص گردد.
۱۳- نوع پنل بخاری: اگر پنل بخاری دستی بود گزینه ( manual) انتخاب گردد، اگر پنل بخاری اتوماتیک بود ( Automatic ) انتخاب گردد.
۱۴- تعداد سنسورهای پارک روی صفحه نمایشگر: برای خودرو ۲۰۶ گزینه ۲ عدد انتخاب گردد.
۱۵- چراغ های روز : به دلیل عدم نصب چراغ روز ( day light ) بر روی خودرو ۲۰۶ این گزینه غیرفعال باشد، برای خودرو ۲۰۷ فعال انتخاب گردد.
۱۶- نوع چراغ ترمز:
غیر قابل دسترسی می باشد.
۱۷- نوع هشدار:
اگر دزدگیر ( آلارم فابریک ) بر روی بوق خودرو بود گزینه Horn انتخاب گردد مانند ۲۰۶ ، اگر دزدگیر خودرو از نو آژیر بک آپ بود گزینه siren انتخاب گردد مانند سمند و دنا.
۱۸- چراغ مه شکن:
این گزینه فعال انتخاب گردد
۱۹- این گزینه considered انتخاب گردد.
۲۰- برف پاکن عقب:
برای خودرو های هاچ بک HB این گزینه فعال Avalable انتخاب گردد ولی برای خودرو های صندوق دار این گزینه Not avalable انتخاب گردد.
۲۱-نوع کلید گرمکن شیشه عقب : غیر قابل دسترسی می باشد.
۲۲- نوع کلید فلاشر: غیر قابل دسترسی می باشد.
۲۳- آنتی ترپ: غیر قابل دسترسی می باشد.
۲۴- نوع کلید صندوق پران: غیر قابل دسترسی می باشد.

پیکره بندی EBCM مالتی سازه پویش

آموزش اکوماکس سازه پویش
١- کد شناسایی خودرو ( vin ): غير قابل دسترسی می باشد.
۲- نوع خودرو : حتما به درستی انتخاب گردد زیرا ممکن است در صورت اشتباه انتخاب شدن ایراداتی از قبیل عدم عملکرد کولر و… به وجود آید.
٣- نوع موتور: نوع موتور و سیستم سوخت رسانی در این قسمت به درستی انتخاب گردد.
موتور ملی سمند : EF7
موتور 1600 خودرو 206 و 207: TU5
موتور 1400 خودرو 206 : TU3

پیکره بندی ICN مالتی سازه پویش

آموزش اکوماکس سازه پویش

1- کد شناسایی خودرو ( vin ):غیر قابل دسترسی می باشد.

۲- نوع موتور :
این گزینه حتما به درستی انتخاب گردد.

٣- سنسور کمکی پارک در دسترس:
این گزینه روی true به دلیل نمایش سنسور دنده عقب بر روی آمپر انتخاب گردد ( این گزینه مربوط به بازر سنسور دنده عقب است ، در این سیستم بازر دنده عقب در جلو آمپر است ، بر خلاف سیستم اکوماکس که بازر روی نود مرکزی BCM بود)
۴- مسافت برای سرویس میزان: کیلومتری که چراغ آچار روشن می شود در اینجا می توان مشخص کرد، به عنوان مثال ۱۰۰۰۰ کیلومتر ثبت گردد ، چراغ آچار هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر روشن می شود.
۵- نوع هشدار سرعت بالا:
این گزینه همان آلارم سرعت بالا رفتن می باشد که اگر راننده از سرعت مجاز بیشتر برود آلارم هشدار به صدا در می آید، به عنوان مثال اگر گزینه ۳ ثانیه انتخاب گردد ، هر ۳ ثانیه یکبار آلارم میزند ، ولی اگر روی گزینه ممتد باشد ، آلارم به صورت ممتد به صدا در خواهد آمد.

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *