آموزش

آموزش اکوماکس سازه پویش ادغام شده

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

اجزا سیستم مالتی سازه پویش ادغام شده

1- نود مرکزی ( SBCM )

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

2- آمپر ( ICN)

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

3-صفحه نمایشگر چندمنظوره ( MFD)

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

 

نود مركزي SBCM

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

محل قرار گیری : زیر داشبورد

وظایف :

١- خواندن حالت های دسته چراغ

۲- خواندن حالت های دسته برف پاکن

٣- عملکرد راهنما ، فلاشر ، مه شکن جلو و عقب ، چراغ ترمز

۴- خواندن حالت های کلید های فلاشر ، قفل مرکزی. کولر

۵- عملکرد شیشه شور جلو و عقب

۶- عملکرد برف پاکن جلو و عقب

۷- گیرنده ریموت

۸- عملکرد قفل مرکزی

۹- عملکرد رله شیشه بالابرهای جلو

۱۰- عملکرد گرمکن شیشه عقب

۱۱- عملکرد چراغ سقفی

آمپر ICN

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

وظایف:

 ۱- اعلام هشدارها

 ۲- نمایشگر دور موتور ، سرعت خودرو ، دمای آب ، میزان سطح سوخت ، نمایشگر میزان کیلومتر پیمایش شده خودرو

 

 

 

صفحه نمایشگر چند منظوره MED

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

وظایف:

۱- آلارم دربها باز

۲- ساعت و تاریخ

٣- کامپیوتر سفری

پین اوت ها

پین اوت (BCM) مالتی سازه پویش ادغام شده

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

سوکت ۱۴ پایه مشکی:

پایه ۱: برق ۱۲ ولت

پایه ۲: برق ۱۲ ولت بعد از سوئیچ

پایه ۳: خروجی برق ۱۲ ولت چشمک زن برای راهنمای چپ

پایه ۴: برق چراغ سقفی

پایه ۵: برق تغذیه آمپر

پایه ۶: منفی دائم

پایه ۷: منفی دائم

پایه ۸: برق ۱۲ ولت دائم

پایه ۹: برق ۱۲ ولت بعد از سوئیچ

پایه ۱۰: خروجی برق ۱۲ ولت چشمک زن برای راهنمای راست

پایه ۱۱: خالی

پایه ۱۲: خروجی برق ۱۲ ولت برای کلاچ کمپرسور کولر

پایه ۱۳: خروجی برق ۱۲ ولت برای مه شکن عقب

پایه ۱۴: منفی دائم

سوکت ۴۰ پایه خاکستری

پایه ۱: شبکه

پایه ۲: خالی

پایه ۳: شبکه

پایه ۴: شبکه

پایه ۵: خالی

پایه ۶: ورودی منفی از کلید فلاشر

پایه ۷: ورودی منفی از کلید بوق

پایه ۸: ورودی منفی از کلید قفل مرکزی

پایه ۹: خالی

پایه ۱۰: ورودی برق از فشنگی دنده عقب

پایه ۱۱: شبکه

پایه ۱۲: خالی

پایه ۱۳: شبکه

پایه ۱۴: شبکه

پایه ۱۵: خالی

پایه ۱۶: ورودی منفی از فشنگی روغن

پایه ۱۷: ورودی منفی از سوئیچ درب صندوق

پایه ۱۸: خالی

پایه ۱۹: خالی

پایه ۲۰: خالی

پایه ۲۱: شبکه

پایه ۲۲: شبکه

پایه ۲۳: ورودی منفی از دسته برف پاکن ( برف پاکن عقب )

پایه ۲۴: ورودی منفی از سوئیچ درب موتور

پایه ۲۵: ورودی منفی از سوئیچ لادری درب جلو چپ

پایه ۲۶: ورودی منفی از سوئیچ لادری درب جلو راست

پایه ۲۷: ورودی منفی از قفل سوئیچی درب جلو چپ

پایه ۲۸: ورودی منفی از قفل سوئیچی درب جلو راست

پایه ۲۹: ورودی منفی از سوئیچ لادری درب عقب راست

پایه ۳۰: ورودی منفی از سوئیچ لادری درب عقب چپ

پایه ۳۱: شبکه

پایه ۳۲: خالی

پایه ۳۳: ورودی منفی از دسته برف پاکن ( شیشه شور عقب )

پایه ۳۴: ورودی منفی از نقطه صفر برف پاکن جلو

پایه ۳۵: خالی

پایه ۳۶: خالی

پایه ۳۷: خالی

پایه ۳۸: خالی

پایه ۳۹: خالی‌‌

پایه ۴۰: سنسور دنده عقب

سوکت ۴۰ پایه سفید:

پایه ۱: خروجی منفی برای تحریک رله قفل کن ، قفل مرکزی

پایه ۲: خروجی منفی برای تحریک رله باز کن ، قفل مرکزی

پایه ۳: خروجی منفی برای تحریک رله شیشه بالابر جلو

پایه ۴: خروجی منفی برای تحریک رله چراغ نور بالا

پایه ۵: خروجی منفی برای تحریک رله اکومد

پایه ۶: خروجی منفی برای تحریک رله برف پاکن عقب

پایه ۷: خالی

پایه ۸: خروجی منفی برای تحریک رله بوق

پایه ۹: خروجی منفی برای تحریک رله چراغ نور پایین

پایه ۱۰: خروجی منفی برای تحریک رله دور تند برف پاکن

پایه ۱۱: خالی

پایه ۱۲: ورودی منفی از دسته چراغ ( راهنمای چپ )

پایه ۱۳: ورودی منفی از دسته چراغ ( راهنمای راست )

پایه ۱۴: ورودی منفی از دسته چراغ ( مه شکن جلو )

پایه ۱۵: ورودی منفی از دسته چراغ ( مه شکن عقب )

پایه ۱۶:  ورودی منفی از دسته برف پاکن ( دور کند برف پاکن جلو )

پایه ۱۷: ورودی منفی از دسته چراغ ( نور بالا )

پایه ۱۸: ورودی منفی از دسته چراغ ( چراغ کوچک )

پایه ۱۹: ورودی منفی از دسته چراغ ( نور پایین )

پایه ۲۰: خالی

پایه ۲۱: ورودی منفی از سوئیچ سطح روغن ترمز

پایه ۲۲: ورودی منفی از کلید گرمکن شیشه عقب

پایه ۲۳: ورودی منفی از برف پاکن عقب ( نقطه صفر برف پاکن عقب )

پایه ۲۴: خالی

پایه ۲۵: ورودی منفی از سوئیچ چراغ کمربند

پایه ۲۶: خالی

پایه ۲۷: ورودی منفی از دسته برف پاکن ( دور کند تایمری )

پایه ۲۸: ورودی منفی از دسته برف پاکن ( شیشه شور جلو )

پایه ۲۹: خالی

پایه ۳۰: خالی

پایه ۳۱: خالی

پایه ۳۲: ورودی منفی از دسته برف پاکن ( دور تند برف پاکن )

پایه ۳۳: خروجی منفی برای تحریک رله شیشه شور عقب

پایه ۳۴: خروجی منفی برای تحریک رله شیشه شور جلو

پایه ۳۵: خروجی منفی برای تحریک رله گرمکن شیشه عقب و آینه ها

پایه ۳۶: خروجی منفی برای تحریک رله دور کند برف پاکن

پایه ۳۷: خالی

پایه ۳۸: خروجی برق ۱۲ ولت برای لامپ کلید شیشه بالابر جلو

پایه ۳۹: خالی‌‌

پایه ۴۰: خروجی برق ۱۲ ولت برای لامپ کلید قفل مرکزی

سوکت ۱۸ پایه مشکی

پایه ۱: خالی

پایه ۲: خالی

پایه ۳: خالی

پایه ۴: خروجی منفی برای تحریک رله مه شکن جلو

پایه ۵: خالی

پایه ۶: خالی

پایه ۷: خالی

پایه ۸: خالی

پایه ۹: خالی

پایه ۱۰: ورودی برق از آلترناتور ( دینام )

پایه ۱۱: ورودی برق از سوئیچ

پایه ۱۲: خالی

پایه ۱۳: خالی

پایه ۱۴: خالی

پایه ۱۵:خالی

پایه ۱۶: خالی

پایه ۱۷: خالی

پایه ۱۸: خالی

رله ها

جعبه رله و فیوز IPFERB

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

رله ۱- رله فن تهویه = قهوه ای

رله ۲- رله نور بالای چراغ های جلو = سبز

رله ۳- رله اکومد ( ECO MODE ) = قهوه ای

رله ۴-رله گرمکن شیشه عقب و آینه ها=سبز

رله ۵- رله پمپ شیشه شور جلو =خاکستری

رله ۶- رله پمپ شیشه شورعقب=خاکستری

رله ۷- رله برق شیشه بالابرهای جلو=قهوه ای

رله ۸- رله نور پایین چراغ های جلو= قهوه ای

رله ۹- برف پاکن عقب  =خاکستری

رله ۱۰- رله باز کردن قفل مرکزی = خاکستری

رله ۱۱- رله قفل کردن قفل مرکزی =خاکستری

 رله های کنار باتری

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

رله ۱- رله پمپ بنزين = آبی

رله ۲- رله اصلی = آبی

رله ۳- رله مه شکن جلو = سبز

رله ۴- رله چراغ های کوچک= قهوه ای

رله ۵- رله بوق= قهوه ای

رله ۶ – رله دور کند برف پاکن = زرد

رله 7 – رله دور تند برف پاکن= زرد

چراغ کوچک

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

زمانی که راننده چراغ کوچک را روشن می کند ، منفی از دسته چراغ خارج شده ( از دو سیم مختلف ) که یک سیم به پایه ۱۸ سوکت ۴۰ پایه سفید نود مرکزی می رسد ( برای روشن کردن چراغ های آمپر ) ، و از سیم دیگر این منفی به رله چراغهای کوچک ( واقع در کنار باتری ) می رسد ، این رله دارای دو برق دائم بوده ، به این ترتیب بوبین این رله عمل کرده ، پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت برای چراغهای کوچک جلو ، عقب و پلاک ها ارسال میگرد

نور پایین

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

زمانی که راننده نور پایین را روشن می کند ، منفی از دسته چراغ خارج شده و به پایه ۱۷ سوکت ۴۰ پایه سفید نود مرکزی می رسد ، حال نود مرکزی از پایه ۹ سوکت ۴۰ پایه سفید خود منفی برای تحریک رله نور پایین ( واقع در کنار جعبه فیوز IPFRB ) ارسال میکند ، این رله دارای دو برق دائم بوده ، به این ترتیب بوبین این رله عمل کرده پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت برای چراغ های نور پایین ارسال میگردد.

نور بالا

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

زمانی که راننده نور بالا را روشن می کند ، منفی از دسته چراغ خارج شده و به پایه ۱۹ سوکت ۴۰ پایه سفید نود مرکزی می رسد ، حال نود مرکزی از پایه ۴ سوکت ۴۰ پایه سفید خود منفی برای تحریک رله نور بالا ( واقع در کنار جعبه فیوز IPFRB ) ارسال میکند ، این رله دارای دو برق دائم بوده ، به این ترتیب بوبین این رله عمل کرده پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت برای چراغ های نور بالا ارسال میگردد.

راهنما فلاشر

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

راهنمای چپ

زمانی که راننده راهنمای چپ را فعال میکند ، منفی از دسته چراغ خارج شده و به پایه ۱۲ سوکت ۴۰ پایه سفید نود مرکزی می رسد ، حال نود مرکزی از پایه ۳ سوکت ۱۴ پایه مشکی خود برق ۱۲ ولت چشمک زن برای راهنمای چپ ارسال می کند.

راهنمای راست

زمانی که راننده راهنمای راست را فعال میکند ، منفی از دسته چراغ خارج شده و به پایه ۱۳ سوکت ۴۰ پایه سفید نود مرکزی می رسد ، حال نود مرکزی از پایه ۱۰ سوکت ۱۴ پایه مشکی خود برق ۱۲ ولت چشمک زن برای راهنمای راست ارسال می کند.

فلاشر

زمانی که راننده کلید فلاشر را می زند ، منفی از این کلید خارج شده و‌به پایه ۶ سوکت ۴۰ پایه خاکستری نود مرکزی می رسد ، حال نود مرکزی از پایه ۳ و ۱۰ سوکت ۱۴ پایه مشکی خود برق ۱۲ ولت چشمک زن برای راهنمای چپ و راست ارسال می کند.

مه شکن جلو

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

زمانی که راننده  مه شکن جلو را روشن می کند ، منفی از دسته چراغ خارج شده و به پایه ۱۴ سوکت ۴۰ پایه سفید نود مرکزی می رسد ، حال نود مرکزی از پایه   ۴ سوکت ۱۸ پایه مشکی خود منفی برای تحریک رله نور مه شکن ( واقع در کنار باتری ) ارسال میکند ، این رله دارای دو برق دائم بوده ، به این ترتیب بوبین این رله عمل کرده پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت برای چراغ های مه شکن جلو ارسال میگردد.

مه شکن عقب

زمانی که راننده مه شکن عقب را روشن می کند ، منفی از دسته چراغ خارج شده و به پایه ۱۵ سوکت ۴۰ پایه سفید نود مرکزی می رسد ،  در این زمان نود مرکزی از پایه ۱۳ سوکت ۱۴ پایه مشکی خود برق ۱۲ ولت برای مه شکن عقب ارسال میکند.

چراغ ترمز

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

در پایه ۱ و ۳ استپ ترمز برق ۱۲ ولت بعد از سوئیچ وجود دارد ، زمانی که راننده پدال ترمز را فشار میدهد ، پلاتین داخل استپ ترمز بهم چسبیده و این برق ۱۲ ولت از پایه ۳ و ۴ خارج شده که به کنترل یونیت موتور ECU و همچنین چراغ های ترمز ارسال می گردد.

چراغ دنده عقب

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

در پایه ۱ فشنگی دنده عقب برق ۱۲ ولت بعد از سوئیچ وجود دارد ، زمانی که راننده دنده عقب می زند ، ساچمه فشنگی دنده عقب بهم چسبیده و این برق ۱۲ ولت از پایه ۲ فشنگی خارج شده و مستقیم به چراغ های دنده عقب و همچنین پایه ۱۰ سوکت ۴۰ پایه خاکستری نود مرکزی می رسد.

استارت

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

زمانی که راننده استارت می زند ، برق ۱۲ ولت از سوئیچ خارج شده و بعد از عبور از فیوز کنار باتری به اتوماتیک استارت می رسد.

شیشه شور جلو

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

زمانی که راننده شیشه شور جلو را می زند ، منفی از دسته برف پاکن خارج شده و به پایه ۲۸ سوکت ۴۰ پایه سفید نود مرکزی می رسد ، حال نود مرکزی از پایه ۳۴ سوکت ۴۰ پایه سفید خود منفی برای تحریک رله شیشه شور جلو ( واقع در جعبه فیوز و ‌رله IPFRB ) می فرستد ، به این ترتیب بوبین این رله عمل کرده ، پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت برای پمپ شیشه شور ارسال میگردد.

شیشه شور عقب HB

زمانی که راننده شیشه شور عقب را می زند ، منفی از دسته برف پاکن خارج شده و به پایه ۳۳ سوکت ۴۰ پایه خاکستری نود مرکزی می رسد ، حال نود مرکزی از پایه ۳۳ سوکت ۴۰ پایه سفید خود منفی برای تحریک رله شیشه شور عقب ( واقع در جعبه فیوز و ‌رله IPFRB ) می فرستد ، به این ترتیب بوبین این رله عمل کرده ، پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت برای پمپ شیشه شور ارسال میگردد.

 

برف پاکن جلو

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

دور کند لحظه ای

( دسته برف پاکن به سمت پایین فشرده شود ) ، زمانی که راننده برف پاکن را به صورت دور کند لحظه ای می زند ، منفی از دسته برف پاکن خارج شده و به پایه ۱۶ سوکت ۴۰ پایه سفید نود مرکزی می رسد ، حال نود مرکزی از پایه ۳۶ سوکت ۴۰ پایه سفید خود منفی برای تحریک رله برف پاکن ( واقع در کنار باتری ) ارسال می کند ، به این ترتیب بوبین این رله عمل کرده پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت به پایه ۴ موتور برف پاکن می رسد و تا زمانی که راننده دست خود را بر روی دسته برف پاکن فشار دهد این عمل انجام می گردد.

دور کند تایمری

( دسته برف پاکن به سمت پله به سمت بالا کشیده شود ) ، زمانی که راننده برف پاکن را به صورت دور کند تایمری می زند ، منفی از دسته برف پاکن خارج شده و به پایه ۲۷ سوکت ۴۰ پایه سفید نود مرکزی می رسد ، حال نود مرکزی از پایه ۳۶ سوکت ۴۰ پایه سفید خود منفی برای تحریک رله برف پاکن ( واقع در کنار باتری ) ارسال می کند ، به این ترتیب بوبین این رله عمل کرده پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت به پایه ۴ موتور برف پاکن می رسد و تا زمانی که راننده برف پاکن را به صورت دور کند تایمری میزند این عمل انجام می گردد ( هر ۵ ثانیه یکبار ).

دور کند معمولی

( دسته برف پاکن دو پله به سمت بالا کشیده شود ) ، زمانی که راننده برف پاکن را به صورت دور کند معمولی می زند ، منفی از دسته برف پاکن خارج شده و به پایه ۱۶ سوکت ۴۰ پایه سفید نود مرکزی می رسد ، حال نود مرکزی از پایه ۳۶ سوکت ۴۰ پایه سفید خود منفی برای تحریک رله برف پاکن ( واقع در کنار باتری ) ارسال می کند ، به این ترتیب بوبین این رله عمل کرده پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت به پایه ۴ موتور برف پاکن می رسد و تا زمانی که راننده برف پاکن را به صورت دور کند معمولی می زند این عمل انجام می گردد.

دور تند

( دسته برف پاکن سه پله به سمت بالا کشیده شود ) ، زمانی که راننده برف پاکن را به صورت دور تند می زند ، منفی از دسته برف پاکن خارج شده و به پایه ۳۳ سوکت ۴۰ پایه سفید نود مرکزی می رسد ، حال نود مرکزی از پایه ۱۰ سوکت ۴۰ پایه سفید خود منفی برای تحریک رله برف پاکن ( واقع در کنار باتری ) ارسال می کند ، به این ترتیب بوبین این رله عمل کرده پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت به پایه ۵ موتور برف پاکن می رسد و تا زمانی که راننده برف پاکن را به صورت دور تند می زند این عمل انجام می گردد.

برف پاکن عقب HB

زمانی که راننده برف پاکن عقب می زند ، منفی از دسته برف پاکن خارج شده و به پایه ۲۳ سوکت ۴۰ پایه خاکستری نود مرکزی می رسد ، حال نود مرکزی از پایه ۶ سوکت ۴۰ پایه سفید خود منفی برای تحریک رله برف پاکن ( واقع در کنار جعبه فیوز و رله IPFRB ) ارسال می کند ، به این ترتیب بوبین این رله عمل کرده پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت به موتور برف پاکن عقب می رسد.

بوق

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

زمانی که ‌راننده بوق می زند ، پلاتین داخل غربیلک فرمان بهم چسبیده و منفی به‌ ۷ سوکت ۴۰ پایه خاکستری نود مرکزی می رسد ،حال نود مرکزی از پایه ۸ سوکت ۴۰ پایه سفید خود منفی برای تحریک رله بوق ( واقع در کنار باتری ) ارسال میکند ، به این ترتیب بوبین این رله عمل کرده پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ولت برای بوق ارسال می گردد.

قفل مرکزی

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

قفل کردن

زمانی که راننده دکمه قفل روی ریموت را می زند ، فرکانس از ریموت خارج شده و به نود مرکزی می رسد ، حال نود مرکزی از پایه ۱ سوکت ۴۰ پایه سفید خود منفی برای تحریک رله قفل کن درب ها ( واقع در جعبه فیوز و رله IPFRB ) ارسال می کند ، به این ترتیب بوبین این رله عمل کرده و پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت برای قفل ها ارسال میگردد.

باز کردن

زمانی که راننده دکمه باز روی ریموت را می زند ، فرکانس از ریموت خارج شده و به نود مرکزی می رسد ، حال نود مرکزی از پایه ۲ سوکت ۴۰ پایه سفید خود منفی برای تحریک رله باز کن درب ها ( واقع در جعبه فیوز و رله IPFRB ) ارسال می کند ، به این ترتیب بوبین این رله عمل کرده و پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت برای قفل ها ارسال میگردد.

روش تعریف ریموت

ابتدا توسط دستگاه دیاگ  وارد نود مرکزی EBCM می شویم و گزینه تعریف ریموت   Remote learning   را انتخاب میکنیم ، در این زمان دکمه های قفل و باز روی ریموت را همزمان باهم فشار داده که ریموت اول تعریف میشود ، برای تعریف ریموت دوم نیز به همین شکل و در همان زمان ( پشت سر سوئیچ اول ) تکرار میکنیم.

شیشه بالابر جلو

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

عملکرد رله شیشه بالابر جلو

این رله در جعبه فیوز و رله IPFRB قرار دارد ، زمانی که راننده سوئیچ را باز می کند ، نود مرکزی پایه ۳ سوکت ۴۰ پایه سفید خود را منفی کرده که این منفی به رله شیشه بالابر جلو می رسد ، به این ترتیب بوبین این رله عمل کرده ، پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت برای کلید شیشه بالابر جلو ارسال می گردد.

شیشه بالابر جلو

در حالت عادی هر دو پایه موتور شیشه بالابر منفی می باشد ، زمانی که راننده شیشه بالابر را به سمت بالا می زند برق ۱۲ ولت از کلید شیشه بالابر خارج شده و به یکی از پایه های موتور شیشه بالابر جلو می رسد و پایه دیگر در همان حالت منفی باقی می ماند ، به این ترتیب شیشه بالا می رود ، و برای پایین آوردن شیشه عکس بالا عمل می کند.

گرمکن شیشه عقب

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

زمانی که راننده گرمکن شیشه عقب و آینه ها را میزند منفی از پنل بخاری خارج شده و به پایه ۲۲ سوکت ۴۰ سفید نود مرکزی می رسد ، حال نود مرکزی از پایه ۳۵ سوکت ۴۰ پایه سفید خود منفی برای تحریک رله گرمکن شیشه عقب و آینه ها ( واقع در جعبه فیوز و رلهIPFRB  ارسال میکند به این ترتیب بوبین این رله عمل کرده پلاتین آن می چسبد و برق ۱۲ ولت برای المنت گرمکن شیشه عقب ارسال می گردد.

سیستم تهویه مطبوع

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

عملکرد موتور بخاری

در پایه ۵ این رله برق ۱۲ ولت دائم وجود دارد ، پایه ۲ منفی دائم ، پایه ۱ برق ۱۲ ولت بعد از سوئیچ می باشد ، زمانی که راننده سوئیچ را باز میکند ، برق از سوئیچ خارج شده و به بوبین رله موتور بخاری می رسد ، به این ترتیب بوبین این رله عمل کرده پلاتین داخل آن می چسبد و برق ۱۲ ولت برای موتور بخاری ارسال می گردد، زمانی که راننده دور موتور بخاری را تعیین می کند منفی از پنل بخاری خارج شده و به دیمر تنظیم دور میرسد ، به این ترتیب موتور بخاری با دور کم یا زیاد عمل می کند.

 

کولر

زمانی که راننده کلید A/C روی پنل بخاری را میزند ، منفی از پنل خارج شده و به پایه ۱۹ سوکت ۴۰ پایه خاکستری نود مرکزی می رسد ، حال اطلاعات سنسور دمای اواپراتور به صفحه نمایشگر چند منظوره MFD گزارش می گردد ، سپس MFD از طریق شبکه این اطلاعات را به پنل بخاری و ICN ( آمپر ) گزارش میدهد ، و ICN نیز از طریق شبکه این اطلاعات را به نود مرکزی گزارش می دهد ، در این زمان فشار گاز کولر توسط سوئیچ سه مرحله ای کولر به ECU ارسال می گردد ، و ECU نیز این اطلاعات را به نود مرکزی گزارش می دهد ، حال اگر تمامی شرایط برای کلاچ گیری کمپرسور کولر فراهم باشد ، نود مرکزی از پایه ۱۲ سوکت ۱۴ پایه مشکی خود برق ۱۲ ولت برای کلاچ کمپرسور کولر ارسال می کند.

 

جعبه فیوز IPFRB 

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

فیوز 1: رزرو

فیوز ۲: موتور تهویه ۵ آمپر

فیوز : برق پنل بخاری؛ نودجلو خودرو ۵ آمپر

فیوز ۴: موتور برف پاکن عقب ۵ آمپر

فيوز ۵: چراغ پشت ( ۵ (Back light آمپر

فیوز ۶: مدولاتور) ABS آمپر)

فیوز ۷: ایربگ ۱۰ آمپر

فیوز ۸: برق سوییچ مرحله ۲و۳ برای آمپر؛ ایموبلایزر؛ کانکتورعیب یاب؛ Bcm; Ecu

۵ آمپر

فیوز 9: پمپ شیشه شور ۵ آمپر

فيوز10 : برق بعد از سوییچ مرحله اولا برای آمپر – نودمرکزی- صفحه نمایشگر چند منظوره ۵ آمپر

فیوز۱۱ : چراغ دنده عقب ۱۰ آمپر

فیوز۱۲ : چراغ ترمز ۵ آمپر

فیوز۱۳ : سوییچ سه مرحله ای ۱۰ آمپر

فیوز۱۴ : چراغ سقفی چراغ صندوق عقب ۵ آمپر

فیوز۱۵ : چراغ زیرسیگاری ۲۰ آمپر

فیوز۱۶ : برق رادیوضبط ۱۰ آمپر

فيوز۱۷ : رزرو

فیوز۱۸ : رزرو

فیوز۱۹: رزرو

فيوز۲۰ : رزرو

فيوز۲۱ : رزرو

فیوز ۲۲ : رزرو

فیوز ۲۳ : گرمکن آینه ۵ آمپر

فیوز۲۴ : گرمکن شیشه عقب ۲۰ آمپر

فیوز۲۵ : محرک درب ها و صندوق عقب ۳۰ آمپر

فیوز۲۶ : برق۲۰) .Bcm آمپر)

فیوز ۲۷ : برق باتری صفحه نمایشگر چند منظورهآمپر – رله بوبین آمپر و پنل بخاری ۵ آمپر

فیوز ۲۸ : برق۲۰) Bcm آمپر)

فیوز ۲۹ : برق باتری کانکتور عیب یاب – یونیت ایموبلایزر ۵ آمپر

فیوز30 : رادیو- برق حافظه- ضبط ۱۰ آمپر

فیوز ۳۱: رزرو

فیوز ۳۲: رزرو

فیوز ۳۳: فیوز رله بخاری ۴۰ آمپر

فیوز ۳۴: فیوز رله شیشه بالابر جلو ۴۰ آمپر

فيوز ۳۵ : فیوز رله شیشه بالابر عقب ۴۰ آمپر

فیوز ۳۶: رزرو

فیوز ۳۷: رزرو

فیوز های کنار EBCM 

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

فيوز1 : برق قبل ازسوییچ ۴۰ آمپر

فیوز2 : برق۲۰ )FCM آمپر)

فیوز3 : برق ۲۰) FCM آمپر)

فيوز ۴: برق ۲۰ ) FCM آمپر)

فیوز ۵ : فیوز رله چراغ های جانبی ۱۰ آمپر

فیوز۶: رزرو

فیوز ۷: برق ۴۰) ABS آمپر)

فیوز ۸: برق ۳۰) ABS آمپر)

فیوز ۹: فیوز رله فن (۴۰ آمپر)

فیوز ۱۰: برق اصلی رله ها و فیوزهای داخل اتاق ۷۰آمپر

فیوز ۱۱: فیوز رله بوق۲۰ آمپر

فیوز ۱۲: اتوماتیک استارت ۳۰ آمپر

فیوز ۱۳: رزرو

فیوز ۱۴: رله برف پاکن ۲۰ آمپر

فیوز ۱۵: سنسور اکسیژن ۱۰ آمپر

فیوز ۱۶: رله دوبل ۲۰ آمپر

فیوز ۱۷: رله دوبل ۱۰ آمپر

فیوز ۱۸: )۴۰ECU آمپر)

پیکره بندی SBCM مالتی سازه پویش ادغام شده

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

1- کد شناسایی خودرو ( vin ): غیر قابل دسترسی می باشد.
۲- سنسور شوک: به دلیل عدم نصب این قطعه بر روی خودرو گزینه غير فعال (absent)انتخاب گردد.
٣- قفل اتوماتیک درب ها وقتی سرعت به حد خاصی می رسد: این آپشن زمانی که فعال باشد بعد از حرکت خودرو درب ها به صورت اتوماتیک قفل می شوند.
۴- مقدار سرعت برای قفل اتوماتیک: به عنوان مثال اگر عدد ۱۰ انتخاب گردد ، سرعت خودرو به ۱۰ کیلومتر که می رسد درب ها اتوماتیک قفل می شود.
۵- قفل اتوماتیک درب ها بعد از باز کردن درب ها:| اگر درب ها توسط ریموت باز شود ولی اقدامی برای باز کردن درب نشود ، درب ها به طور اتوماتیک قفل خواهند شد و عددی که در قسمت ثبت می شود میزان زمان این حالت می باشد.
۶- حداقل دفعات سرعت چشمک زدن: این گزینه تعداد دفعات چشمک زدن چراغ راهنما هنگامی که یکبار دسته راهنما به سمت پایین یا بالا زده می شود.
۷- نوع تایر: این گزینه حتما به درستی انتخاب گردد ( با توجه به سایز تایری که زیر خودرو می باشد ) اگر اشتباه انتخاب گردد، میزان سرعت نمایش داده شده روی آمپر با سرعت واقعی خودرو اختلاف دارد.
۸- باز کردن توسط نگه داشتن سوییچ حاضر: غير قابل دسترسی می باشد.
۹- نوع خودرو: حتما می بایست به درستی انتخاب گردد ، اگر اشتباه | انتخاب گردد ممکن است عیب هایی از قبیل عدم عملکرد کولر خودرو ، شیشه بالابرها و … به وجود آید.
۱۰- دابل رفلکتور: این آپشن اکر فعال باشد در زمان نور بالا زدن نور پایین نیز همزمان با آن روشن می شود.
۱۱- نوع موتور این گزینه حتما به درستی انتخاب گردد.
۱۲- سنسور پارک تعداد سنسور های دنده عقب برای این قسمت مشخص گردد.
۱۳- نوع پنل بخاری: اگر پنل بخاری دستی بود گزینه ( manual) انتخاب گردد، اگر پنل بخاری اتوماتیک بود ( Automatic ) انتخاب گردد.
۱۴- تعداد سنسورهای پارک روی صفحه نمایشگر: برای خودرو ۲۰۶ گزینه ۲ عدد انتخاب گردد.
۱۵- چراغ های روز : به دلیل عدم نصب چراغ روز ( day light ) بر روی خودرو ۲۰۶ این گزینه غیرفعال باشد، برای خودرو ۲۰۷ فعال انتخاب گردد.
۱۶- نوع چراغ ترمز:
غیر قابل دسترسی می باشد.
۱۷- نوع هشدار:
اگر دزدگیر ( آلارم فابریک ) بر روی بوق خودرو بود گزینه Horn انتخاب گردد مانند ۲۰۶ ، اگر دزدگیر خودرو از نو آژیر بک آپ بود گزینه siren انتخاب گردد مانند سمند و دنا.
۱۸- چراغ مه شکن:
این گزینه فعال انتخاب گردد
۱۹- این گزینه considered انتخاب گردد.
۲۰- برف پاکن عقب:
برای خودرو های هاچ بک HB این گزینه فعال Avalable انتخاب گردد ولی برای خودرو های صندوق دار این گزینه Not avalable انتخاب گردد.
۲۱-نوع کلید گرمکن شیشه عقب : غیر قابل دسترسی می باشد.
۲۲- نوع کلید فلاشر: غیر قابل دسترسی می باشد.
۲۳- آنتی ترپ: غیر قابل دسترسی می باشد.
۲۴- نوع کلید صندوق پران: غیر قابل دسترسی می باشد.

پیکره بندی ICN مالتی سازه پویش ادغام شده

فروشگاه ایسیو - خرید ایسیو - فروش ایسیو - قیمت ایسیو

1- کد شناسایی خودرو ( vin ):
غیر قابل دسترسی می باشد.
۲- نوع موتور :
این گزینه حتما به درستی انتخاب گردد.
٣- سنسور کمکی پارک در دسترس:
این گزینه روی true به دلیل نمایش سنسور دنده عقب بر روی آمپر انتخاب گردد ( این گزینه مربوط به بازر سنسور دنده عقب است ، در این سیستم بازر دنده عقب در جلو آمپر است ، بر خلاف سیستم اکوماکس که بازر روی نود مرکزی BCM بود)
۴- مسافت برای سرویس میزان: کیلومتری که چراغ آچار روشن می شود در اینجا می توان مشخص کرد، به عنوان مثال ۱۰۰۰۰ کیلومتر ثبت گردد ، چراغ آچار هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر روشن می شود.
۵- نوع هشدار سرعت بالا:
این گزینه همان آلارم سرعت بالا رفتن می باشد که اگر راننده از سرعت مجاز بیشتر برود آلارم هشدار به صدا در می آید، به عنوان مثال اگر گزینه ۳ ثانیه انتخاب گردد ، هر ۳ ثانیه یکبار آلارم میزند ، ولی اگر روی گزینه ممتد باشد ، آلارم به صورت ممتد به صدا در خواهد آمد.

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

4 دیدگاه در “آموزش اکوماکس سازه پویش ادغام شده

 1. ح.ق. گفت:

  سلام خیلی دنبالش میگشتم خدا خیرتون بده.

  1. اتوگاما گفت:

   سلام خواهش میکنم

 2. حمید رضا گفت:

  سلام این مطالب به همین شکل به صورت دفترچه یا کتاب موجود هست؟

  1. اتوگاما گفت:

   با سلام خیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *